Over Luka

De Luka heeft primair als doel de bevordering van de technische ontwikkeling van luchtkanalen in al haar facetten. Daarbij staat de Luka borg voor het complete kanalensysteem, inclusief de appendages. Dit geldt zowel voor de gewone als voor de geassocieerde Luka-leden, hierna overal Luka-leden genoemd.

Luka staat borg voor de kwaliteit van het complete kanalensysteem. Het bovengenoemde doel wordt bereikt door:

 • Het opstellen van kwaliteitsnormen op het gebied van fabricage en montage van luchtkanalen; dit geldt tevens voor
  de montage van appendages en de luchtdichtheid van de systemen.
 • Het bewaken van de kwaliteit van de door Luka-leden gefabriceerde, dan wel gemonteerde luchtkanaalsystemen,
  door het toepassen van regels omtrent de controle op naleving van de bedoelde normen en door het opstellen van
  sancties, wanneer die normen en/of controlevoorschriften niet worden nageleefd.
 • Het regelmatig doen uitvoeren van controle op naleving van de normen door onafhankelijke
  kwaliteitsfunctionarissen van TÜV Rheinland Nederland BV.
 • Samenwerking met andere organisaties of groeperingen, werkzaam in dezelfde of aanverwante vakgebieden, waarbij
  tevens wordt gestreefd naar het hanteren van Gezamenlijke Contractvoorwaarden met Installateurs.
 • Het, op aanvraag van haar leden, door Luka te verstrekken van een kwaliteitscertificaat voor geïnstalleerd
  kanaalwerk, dan wel voor de gehele luchttransportweg.
 • Het voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid en milieu en het uitdragen van kwaliteitsbewustzijn.
 • Het verhogen van de vakbekwaamheid door het verzorgen en onderhouden van de monteur- en
  chefmonteursopleiding door Luka-docenten, dan wel door erkende opleidingsinstituten.
Luka kent gewone en geassocieerde leden

Gewone leden zijn Nederlandse ondernemingen, die zich geheel of ten dele toeleggen op de fabricage en verkoop, inkoop en/of montage van luchtkanalen. Geassocieerde leden zijn Nederlandse ondernemingen, die zich geheel of ten dele toeleggen op de fabricage dan wel levering van luchttechnische appendages ten behoeve van de luchttransportweg.

Het bestuur
1657623951_laura-nijburg-website

Laura Nijburg - Voorzitter

bert-hovius-website

Bert Hovius - Penningmeester

ontwerp-zonder-titel-4-

Henry Kale - Bestuurslid

roel-de-haan-website

Roel de Haan - Bestuurslid

jan-faber-website

Jan Faber - Bestuurslid

nieuws-03
Speciaal vakmanschap

De luchtkanalen kunnen worden vervaardigd van verzinkt staal, aluminium, roestvast staal, kunststof, mineraalwol dan wel van hardschuim.

De Luka-leden beschikken over speciaal vakmanschap op het gebied van fabricage en montage van luchtkanaalsystemen en nemen een vooraanstaande positie in vanwege de betrouwbaarheid en reputatie die zij genieten als kwaliteitswaarborger.

afbeelding4

De Luka-kwaliteitsnorm

Het uitdragen van kwaliteitsbewustzijn in de toepassing van de productiemethoden, te verwerken materialen en het doen controleren of de geleverde producten voldoen aan de Luka-kwaliteitsnormen is van doorslaggevende betekenis voor de Luka-leden bij hun marktbenadering.

1634591727_afbeelding5

Commissie Milieu & Techniek

De vereniging benoemt uit haar leden een werkgroep “Commissie Milieu & Techniek”, die zich bezig houdt met afstemming, verbetering en actualisering van kwaliteitsnormen en voorschriften, zowel nationaal als internationaal.

afbeelding7

Commissie Opleidingen

Daarnaast benoemt de vereniging uit haar leden een werkgroep “Commissie Opleidingen”, die zich bezig houdt met de monteursopleiding in al haar facetten.

Inloggen