Ferrocal B.V.

Ferrocal B.V. is een zelfstandige onderneming gevestigd in het Gelderse Brummen, die sinds haar oprichting in 1933 duurzame lucht- en ventilatiekanalen produceert. De flexibele interne organisatie is zodanig ingericht dat projecten van groot tot klein na opdracht op maat worden gerealiseerd. Leveringen van kanalen alsook montage ervan vindt plaats door heel Nederland, maar ook buiten de grenzen.

Ervaring en betrouwbaar

De combinatie van jarenlange ervaring, vakkundig personeel en een moderne productiehal om zo projectmatig het calculeren, ontwerpen, tekenen, fabriceren, leveren, installeren en isoleren van lucht- en ventilatiekanalen voor opdrachtgevers te realiseren. Opdrachtgevers zijn onder andere bouw- en installatiebedrijven welke veelal actief zijn in de utiliteitsbouw.

Door innovatief met materialen en productiemethoden om te gaan is Ferrocal B.V. zich continue aan het vernieuwen. Door mee te denken met de opdrachtgevers en projectmatig vooruit te plannen, worden opdrachten conform verwachting uitgevoerd.

Voor kwaliteitsborging beschikt Ferrocal B.V. over TÜV-certificeringen ISO 9001, VCA en SCL (Safety Culture Ladder) en is zij als Erkend Leerbedrijf aangesloten bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Als lid van branchevereniging Luka werkt Ferrocal B.V. volgens de kwaliteitseisen van het door de Luka opgestelde kwaliteitshandboek. Controle hiervan vindt plaats door het testen van de zogeheten luchttransportwegen op projectlocaties.

Verduurzaming van de samenleving

Ferrocal B.V. creëert samen met opdrachtgevers en brancheorganisaties een beter binnenklimaat in onder meer scholen, kantoren, winkels en ziekenhuizen. Gecontroleerd ventileren is hierbij één van de belangrijkste factoren!

Door in eigen productie gebruik te maken van innovatieve systemen en afval te beperken, scheiden en hergebruiken Ferrocal B.V. zich als een milieu- en klimaatbewuste onderneming.

Inloggen