Luka opleiding chef-monteur

Inschrijven
Om u in te schrijven voor deze cursus dient u het speciale inschrijfformulier te downloaden en in te vullen die u vervolgens kan mailen naar: info@luka.nl. Daarna krijgt u een persoonlijke inlogcode en kunt u aan de slag.

Download: Inschrijfformulier Cursist Luka

Welkom bij de Luka opleiding voor chef-monteur
Mede door de verhoging naar Luchtdichtheidsklasse C groeit het belang van kwaliteit op de werkvloer in de vorm van gekwalificeerde vakmensen. Met deze opleiding voor chef-monteurs blijft de Luka actief werken aan kwaliteitsverbetering.
Je leert om efficiënt en kwaliteitsbewust je werk te doen. Aan het einde ligt een certificaat op je te wachten in de vorm van het Luka-pasje. Daarmee wordt je op de werkplek herkenbaar als vakman.

Om de online opleiding te starten heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Indien je een uitnodiging hebt ontvangen om deel te nemen aan het programma Luka chef-monteur, klik dan op de juiste link onder de desbetreffende module zoals hieronder opgesomd. Het is ook mogelijk een DEMO account aan de vragen (4 weken geldig), bekijk hier de instructies. hoe je een DEMO account kan aanvragen.

1. Handleiding chef-monteur
Je start nu met de opleiding Luka chef-monteur. De handleiding geeft inzicht in wat je kunt verwachten van deze opleiding. In de handleiding is namelijk terug te vinden hoe de opleiding is opgebouwd, welke hulp je krijgt, studieduur en -tempo en hoe het examen wordt afgenomen. Ook maak je kennis met de gids die jou komende maanden door de opleiding begeleidt. Kortom heel handig om voorafgaande aan de opleiding door te nemen.
>> Deze module starten

2. Tekening lezen
Een technische tekening is als het ware de schakel tussen theorie en praktijk. Het goed kunnen “lezen” van een technische tekening is voor een monteur een essentiële vaardigheid. Door een tekening goed te lezen en te begrijpen zul je als monteur je werkzaamheden efficiënter doen met veel minder kans op fouten.
>> Deze module starten

3. Inmeten
Het kan gebeuren dat onderdelen ontbreken of aangepast moeten worden. Dan moet je in staat zijn de juiste (meet)gegevens te verzamelen om het ter plekke aan te passen. Of om en een duidelijke schets of tekening te maken waaruit blijkt hoe het onderdeel eruit moet zien. Daarbij kan het handig zijn om foto’s te maken om problemen in beeld te brengen of om situaties vast te leggen als controlemiddel.
>> Deze module starten

4. De chef-monteur
Als chef-monteur gaat het op de werkvloer niet alleen om je eigen vakkennis en werkprestaties. Tegelijkertijd ben je verantwoordelijk voor het vlot verlopen van de werkprocessen en de resultaten van het team. In je leidinggevende taken vervul je een soort van dubbelrol. Aan de ene kant belangenbehartiger van je team naar je eigen leidinggevende en omgekeerd vanuit het hoger management naar je team. Die verschillende verwachtingen en rollen kunnen soms een spanningsveld oproepen. Hoe ga jij daar mee om?
>> Deze module starten

5. Organiseren van werk
Een ervaren chef-monteur zorgt er voor dat er op de werkplek efficiënt en doelgericht wordt gewerkt. Hij weet wat er gedaan moet worden en wie hij waarvoor nodig heeft en in gaat zetten.
Hij zorgt ervoor dat iedereen concreet aan het werk kan, coördineert alle activiteiten en houdt de voortgang bij. Tijdens de uitvoering van het werk zit hij als het ware in de regiekamer en stuurt waar nodig bij.
>> Deze module starten

6. Leidinggeven
Leidinggeven houdt in dat je resultaten boekt met mensen. Dat je resultaatgericht aanstuurt. Waarbij je steeds goed moet nagaan of een medewerker een taak zelfstandig aankan. Per medewerker kan dat verschillen. Dat vraagt bezinning op jouw manier van leidinggeven.
Je moet ook weten hoe je met macht omgaat. Als je op de goede manier met macht omgaat, functioneer je doeltreffender dan leidinggevenden die hun macht niet gebruiken of niet weten te hanteren.
>> Deze module starten

7. Kwaliteit bij de eindstreep
Aan het einde van je werk als monteur moet de perstest uitwijzen of je je werk goed hebt gedaan. In deze module wordt uitgelegd hoe een dergelijke test wordt uitgevoerd. Het Luka Kwaliteitshandboek wijst weer de weg.
Maar de kwaliteit van het werk wordt ook bepaald aan de hand van een optische controle, die je als monteur zelf al uit kan voeren om na te gaan of er iets nog niet in orde is. Aangereikt wordt op welke punten je moet letten.
>> Deze module starten

8. Veilig en duurzaam werken
In deze tijd zijn veilig werken en aandacht voor duurzaamheid en het milieu vanzelfsprekendheden geworden voor een Luka monteur. Wat betekenen alle voorschriften en regels voor de dagelijkse werkzaamheden? Het gaat verder dan alleen het kennen van de regels. Er bewust mee werken is het doel. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je collega’s en de andere mensen om je heen.
>> Deze module starten

9. Communiceren
Leidinggeven, Communicatie en Resultaat hebben alles met elkaar te maken. Slechte communicatie op het werk wordt al snel afgestraft met gebrekkiger efficiëntie of ontevreden klanten. In een bedrijf kun je je dus niet permitteren om vrijblijvend te communiceren.
Voor de chef-monteur is een belangrijke rol weggelegd om de communicatie vorm te geven. Zowel zijn eigen communicatie als de interne communicatie.
>> Deze module starten

10. Aandacht voor klant en kosten
Een Luka monteur werkt kostenbewust. Dat laat hij zien in de manier waarop hij met materiaal en gereedschap omgaat. Of door werkinstructies te controleren en onduidelijke zaken uit te zoeken alvorens aan de slag te gaan.
Bovendien kijkt hij door de bril van de klant naar zijn werk. Hij heeft oog voor de wensen van de klant en houdt rekening met de details die voor een klant belangrijk zijn.
>> Deze module starten

11. Omgaan met conflicten
Conflicten op het werk komen nu eenmaal voor, horen erbij. Conflicten over taakverdeling of over beelden van elkaar die de werkrelatie op scherp zetten. Of een conflict over de vraag wie het nu eigenlijk voor het zeggen heeft.
Conflicten staan een succesvolle uitvoering van het werk niet in de weg maar kunnen destructief zijn. Je moet ze in ieder geval oplossen. Hoe vaardig ben je daar in?
>> Deze module starten

12. Oefenstof
In dit deel van het programma vind je allerlei oefenmateriaal. Waarmee je jezelf kunt testen om te kijken of je de stof uit de voorgaande hoofdstukken onder de knie hebt en met een gerust hart naar het examen kunt gaan. En je staat er niet alleen voor. Op de achtergrond staan (online) vakbekwame docenten klaar, die je op weg helpen als je ergens niet uitkomt.
>> Deze module starten

13. Het Luka-examen
Aan het einde van dit opleidingsprogramma ben je klaar voor het afsluitende examen. Kun je op voor het officiële examen.
Wat je nu eigenlijk precies moet doen, wie daarbij betrokken zijn en wanneer je een en ander af moet ronden, wordt jou in deze module duidelijk gemaakt. Je vindt er ook tips voor een goede voorbereiding op het examen
>> Deze module starten

Inloggen