Wet Kwaliteitsborging en Luka-Kwaliteitscertificaten
Datum: 20-02-2024

In het bestuur van Luka is gesproken over de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw die vanaf 1 januari gefaseerd wordt ingevoerd. En dan met name over de vraag of het wellicht mogelijk/wenselijk is om (onderdelen van) de Wet Kwaliteitsborging te integreren in het Kwaliteitscertificaat van Luka. Vanuit het bestuur zijn Bert Hovius en Roel de Haan enthousiast om dat verder op te pakken en met een paar andere Luka-leden verder te onderzoeken.

Als je interesse hebt om dat samen met Bert en Roel uit te werken, meld je dan aan bij het Luka-bureau (info@luka.nl)!

Overigens is er ook tijdens de Algemene Ledenvergadering van Luka op 22 november 2023 aandacht aan de Wet Kwaliteitsborging besteed.

De presentatie daarover van Huib van de Vrie van InterGarant / PlanGarant kunt u hier downloaden.

Afbeelding bij Wet Kwaliteitsborging en Luka-Kwaliteitscertificaten
Inloggen