Steeds meer opdrachtgevers stellen het voldoen aan de Safety Culture Ladder (“de Veiligheidsladder”) verplicht. Dat is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd.

De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. De SCL is toepasbaar in alle sectoren.

Een SCL certificaat is steeds vaker vereist bij aanbestedingen en opdrachten voor (inter)nationale leveranciers als Prorail en TenneT. De SCL is vanaf 2022 ook verplicht gesteld door Governance Code Bouw.

Het bestuur van Luka wil graag bij de Luka-leden inventariseren hoeveel er al beschikken over een SCL certificaat en welke ervaringen ze daarmee hebben.

Met de uitkomsten van die inventarisatie kunnen leden die daar behoefte aan hebben, worden geïnformeerd en mogelijk ondersteund, bijvoorbeeld tijdens ledenbijeenkomsten van Luka.

Beschikt u over een SCL-certificaat? Geeft u dat dan samen met uw ervaringen door aan het Luka-bureau!

Inloggen