Veiligheidsaspecten en -tips
Datum: 04-01-2023

In de kanalenbranche spelen mensen een cruciale rol. Zonder goede monteurs geen goed kanalensysteem.

Redenen genoeg om goed voor de monteurs en voor hun veiligheid te zorgen.

Luka wil zich ook in 2023 prominent met veiligheid en veiligheidsmaatregelen bezighouden.

Dat wordt immers een steeds belangrijker issue. We hebben het voornemen om praktijkkennis over veiligheid en (het voorkómen van) incidenten te verzamelen en te delen met de leden.

Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de volgende veiligheidsmaatregelen:

  • een stickertje met het medicijngebruik van een betreffende medewerker plakken in de veiligheidshelm;
  • het opnemen van een noodtelefoonnummer van medewerkers in het personeelsdossier.

Heeft u voorbeelden van dit soort maatregelen of heeft u wel eens veiligheidsincidenten meegemaakt waaruit u lering heeft getrokken en die ook voor andere Luka-leden van belang kunnen zijn? Geef het door aan het verenigingsbureau van Luka!

Afbeelding bij Veiligheidsaspecten en -tips
Inloggen