Terugblik Brainstormsessie over de toekomst van Luka
Datum: 17-11-2022

Op 18 oktober jl. hebben 12 “jonge” geïnteresseerde Luke-leden (beoogde opvolgers directie/management) onder leiding van Luka-voorzitter Laura Nijburg op initiatief van het Luka-bestuur deelgenomen aan een informele gedachtewisseling over de luchtkanalenbranche en de rol en positie van Luka daarin. Aan de hand van 4 gesprekslijnen (Visie, Trends, Kansen en Risico’s) hebben de deelnemers met elkaar kennis gemaakt en kennis en ideeën gedeeld.

De uitkomsten van de sessie zijn mede bepalend voor de koers die Luka tot aan 2030 gaat varen.

Onderwerpen die veelvuldig aan de orde kwamen zijn: circulariteit en duurzaamheid, opleidingen en instroom nieuwe medewerkers en de kracht van samenwerking.

De input van deze enthousiaste “Luka-vertegenwoordigers van de toekomst” wordt zeer op prijs gesteld. Hun ideeën, en opmerkingen en observaties worden meegenomen in het aangepaste Beleidsplan 2021 – 2030.

Afbeelding bij Terugblik Brainstormsessie over de toekomst van Luka
Inloggen