Planning ledenvergaderingen 2023
Datum: 14-12-2022

In 2023 zijn er 4 data vastgesteld waarop de Algemene Ledenvergaderingen gehouden worden.

Woensdag 22 maart - locatie nog niet bekend

Woensdag 24 mei - Van der Valk Vianen

Vrijdag 29 september - locatie nog niet bekend

Woensdag 22 november - locatie nog niet bekend

De leden zullen voor iedere ALV tijdig een uitnodiging ontvangen.

Bron: Luka

Afbeelding bij Planning ledenvergaderingen 2023
Inloggen