Luka 50 jaar baanbrekend in én voor de branche

In 2022 bestaat de Luka 50 jaar. In deze 50 jaar is de Luka altijd bezig geweest om de belangen van haar leden in het bijzonder en de Nederlandse luchtkanalenbranche in het algemene met verve te behartigen. Deze belangenvereniging voor de kanalenbranche heeft in haar 50-jarige bestaan actief en baanbrekend aan de weg getimmerd en heel wat bereikt. 

De problemen van de Coronapandemie hebben de behoefte aan goede ventilatie voor een schoon en gezond binnenklimaat weer bovenaan de agenda gezet. Alleen dat geeft het belang al aan van een goed functionerend ventilatie- en luchtkanalensysteem. Bij de Luka is de kwaliteitsverbetering van de luchtkanalensystemen altijd één van de belangrijkste doelstellingen geweest. Bij de oprichtingsdoelstellingen van 1972 stond dit al prominent vermeld. En dat is momenteel dus weer actueler dan ooit. Uiteraard heeft de Luka in haar 50-jarige bestaan een flink aantal mijlpalen gerealiseerd. Zo noemen we hier de ontwikkeling en realisatie van het Luka Kwaliteitshandboek, waarvan de eerste versie uit 1980 stamt. In combinatie met dé norm voor Luka-C met betrekking tot de luchtdichtheid van de kanalen is dit door de jaren heen uitgegroeid tot dé vraagbaak voor de Nederlandse kanalenbranche. Niet alleen voor de Luka-leden zelf, maar juist ook voor adviesbedrijven van de kanalenbranchebranche.

Klaar voor de toekomst
Om de kwaliteitsverbetering handen en voeten te geven is Luka in de jaren tachtig een intensieve samenwerking met TNO Nederland aangegaan, wat later is voortgezet door TÜV Rheinland. Door de professionaliteit van deze kwaliteitsborging wordt er in de meeste bestekken van installateurs en adviseurs vandaag-de-dag ook letterlijk gerefereerd aan de Luka als kwaliteitsnorm. De eigen Luka-opleidingen tot monteur en chef-monteur, opgestart in 1998, zijn ook één van de Luka kwaliteitspijlers. 

Uiteraard kijkt de Luka ook vooruit. Zo is 1 december jl. de nieuwe website van de Luka online gegaan. Het belang van schone en gezonde lucht staat nu weer vooraan in de agenda. Mede in dit kader presenteert de Luka zich steeds meer als kennispartner voor de Nederlandse kanalenbranche en installerend Nederland. 

Ook staat er een PR-campagne op stapel op LinkedIn. Daarnaast wil de Luka de samenwerking met andere brancheverenigingen zoals NVVK, TVVL en Binnenklimaat Nederland verder intensiveren en de Luka-opleidingen in de toekomst verder professionaliseren in samenwerking met andere vakopleidingen in Nederland. Al met al een prima basis om de vooruitstrevende rol van de Luka in de Nederlandse kanalenbranche de komende jaren verder te verstevigen.