Woensdag 22 maart 2023 vindt de eerste Algemene Ledenvergadering van Luka in 2023 plaats bij Formula Air in Beek den Donk. Naast de vergadering zelf en een bedrijfsbezoek aan dit Luka-lid, zal er inhoudelijk aandacht worden besteed aan het gevaar van cybercrime/ransomeware en de maatregelen die Luka-leden daartegen kunnen nemen.

Later dit jaar, op woensdag 22 november 2023,  is er een Algemene Ledenvergadering van Luka gepland waarvoor nog een locatie wordt gezocht. Aangezien eerdere edities van de ALV in combinatie met een bedrijfsbezoek succesvol, leuk en leerzaam zijn gebleken, worden geïnteresseerde Luka-leden opgeroepen om dat door te geven aan het Luka-bureau.

U heeft dan de gelegenheid om op 22 november a.s. uw bedrijf te laten zien en eventuele nieuwe producten/diensten/concepten te tonen. Ook kunt u een interessant onderwerp voor Luka-leden onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld door een externe deskundige spreker.  

Voor de organisatie en de uitvoering van de ALV in combinatie met een bedrijfsbezoek kunt u een beroep doen op het Luka-bureau.    

Inloggen