Sinds 1 juli 2021 gelden er nieuwe en strengere eisen voor brandveiligheid. Deze nieuwe eisen hebben betrekking op de weerstand tegen rookdoorgang (WRD). Voor nieuwbouw komt daar, naast de WBDBO-eisen, ook nog een maximale rookdoorlatendheidseis bij. Deze eis wordt gesteld aan de scheidingen. Om te voldoen aan deze zogeheten WRD-bepalingen moet elk component getest worden op rooklekkage volgens methodes bepaald in de norm NEN 6075:2020. Deze nieuwe eisen zijn opgenomen in recente wijzigingen in het Bouwbesluit 2012.

Concrete wijzigingen voor brandkleppen
Op dit moment wordt aan de WBDBO-eis van 30 en 60 minuten voldaan door de brandscheidingen te voorzien van brandkleppen met een brandweerstand van EI30(S) en EI60(S). Om te voldoen aan de nieuwe WRD-eisen moeten de brandkleppen niet alleen thermisch gestuurd worden (bijvoorbeeld d.m.v. 72°C smeltlood), maar ook kunnen reageren op (koude) rook. Met andere woorden: sommige brandkleppen zullen straks ook rookgestuurd moeten zijn.

Een brandklep met veerteruggangmotor wordt op afstand dicht gestuurd bij detectie van rook in de ruimte. Volgens de NEN 6075 kunnen de kleppen aangestuurd worden door een rookmelder als bedoeld in NEN 2555 of een rookmelder in een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, met de rookmelder geplaatst in de ruimte of in het betreffende luchtkanaal. Dit type brandkleppen wordt meestal met behulp van regeltechniek aangesloten aan het gebouwbeheersysteem. De communicatie daarvoor kan in bepaalde gevallen reeds in de veerteruggangmotor van de brandklep voorzien zijn.

De WBDBO-eisen voor de onderverdeling van een gebouw in afzonderlijke brandcompartimenten blijven ongewijzigd. Echter, op de scheidingen tussen ruimtes (subbrandcompartimenten) kunnen meer eisen rusten. Een duidelijk overzicht van de nieuwe eisen en de invloed op brandkleppen vindt u in het whitepaper van Brandveilig Bouwen Nederland dat hier via hun website is te downloaden. Voor vragen en/of advies over deze nieuwe regelgeving kunt u contact opnemen met de Luka.