Milieuprestatie systemen van luchtdistributie
Datum: 21-11-2022

De voorganger van Binnenklimaat Nederland (de vereniging leveranciers luchttechnische apparaten VLA) heeft voor de systemen van luchtdistributie die haar leden produceren enige jaren geleden de milieuprestatie over de hele levenscyclus in beeld gebracht (LCA). Uit deze studie van Stichting Adviescentrum Metaal volgt dat de luchtdistributiesystemen van de betreffende leden toen een verwaarloosbare bijdrage hadden aan de milieuprestatie van het gebouw. Deze milieuprestatie is opgenomen in de nationale milieudatabase. Daarmee hebben ontwerpers de mogelijkheid om integraal duurzaam te gaan ontwerpen.

Een artikel hierover is verschenen in Installatie&Bouw.

De levenscyclus van luchtkanalen en circulariteit van luchtkanalen is een van de thema’s waar Luka zich nadrukkelijker mee gaat bezighouden.

Afbeelding bij Milieuprestatie systemen van luchtdistributie
Inloggen