Kwaliteitsverbetering met het Luka-Kwaliteitscertificaat
Datum: 14-11-2022

Jaarlijks worden er aan de Luka-leden ruim 400 Kwaliteitscertificaten toegekend en dat aantal neemt nog steeds toe.

Dat is zeer positief omdat Luka-leden daarmee onderstrepen dat ze kwaliteit en het continue verbeteren daarvan, hoog in het vaandel hebben staan.

Een Kwaliteitscertificaat is dan het sluitstuk van een continue proces van kwaliteitsverbetering van het luchtbehandelingssysteem.

Een Luka-lid krijgt een Kwaliteitscertificaat niet zomaar. Voor elk geïnstalleerd aaneengesloten kanaalsysteem inclusief appendages, excl. overige luchttechnische apparatuur kan een Kwaliteitscertificaat worden aangevraagd als er een persproef is uitgevoerd met gekalibreerde testapparatuur en als uit het testrapport blijkt dat de luchtdichtheid minimaal luchtdichtheidsklasse C (ATC 3) is. Als extra waarborg kan de onafhankelijke keuringsinstantie TÜV steekproefsgewijs en op eigen initiatief bij de lektest aanwezig zijn.

De hele procedure van aanvraag tot verstrekking van het Kwaliteitscertificaat en van montage tot en met testen en rapportage is met veel (administratieve) waarborgen omkleed.

Om die administratieve lasten voor de bedrijven, voor het Luka-bureau en voor TÜV te beperken – zonder concessies te doen aan de kwaliteit – wordt er momenteel hard gewerkt aan de inrichting van een digitale omgeving op de Luka-website met een inlogmogelijkheid voor de leden. Dat is efficiënter, duurzamer en professioneler.

De nieuwe procedure wordt momenteel door een aantal Luka-leden getest.

Het streven is om de digitale procedure voor het aanvragen van een Luka-Kwaliteitscertificaat per 1 januari 2023 operationeel te hebben.

Afbeelding bij Kwaliteitsverbetering met het Luka-Kwaliteitscertificaat
Inloggen