Het nut van Luka Kwaliteitscertificaten
Datum: 02-01-2023

Er zijn verschillende klassen ontwikkeld om de luchtdichtheid van een installatie te kunnen bepalen.

Dat is van belang om het kanaalsysteem goed te laten functioneren en zo optimaal en duurzaam mogelijk te laten opereren. Daarmee is het verbruik beheersbaar en draagt het bij aan een comfortabel binnenklimaat.

Voor Luka geldt dat alle leden een Kwaliteitscertificaat kunnen behalen als er voor kanaalsystemen minimaal Luchtdichtheidsklasse ATC 3 (C) wordt behaald. Na montage van het systeem dient daartoe een persproef te worden uitgevoerd om het drukverlies te meten. Als de uitkomst van die proef onder een bepaalde waarde blijft, dan voldoet het systeem aan die Luchtdichtheidsklasse ATC 3 (C). en ontvangt de opdrachtgever het Luka Kwaliteitscertificaat.

Als de proef een nóg lager drukverlies aantoont dan ATC 3, dan voldoet het systeem aan Luchtdichtheidsklasse ATC 2 (D). Dat is beter dan C en hier wordt dan natuurlijk ook een Kwaliteitscertificaat voor afgegeven,

Dat aantoonbare lage drukverlies met het Kwaliteitscertificaat va Luka is van belang voor het aanvragen van de Energie-Investeringsaftrek (EIA) een subsidie voor energiebesparende maatregelen. De nieuwe Energielijst 2023 voor de EIA is hier te downloaden.

Overigens wordt het de Luka-leden vanaf medio 2023 gemakkelijker gemaakt om een Kwaliteitscertificaat aan te vragen (niet om het te verkrijgen!): de huidige uitgebreide administratieve procedure wordt dan vervangen door een digitale variant waarbij het Luka-lid de aanvraag volledig via een inlogpagina op de Luka-website kan afhandelen en een Kwaliteitscertificaat kan genereren als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Dat scheelt veel werk bij de Luka-leden en het Luka-bureau en moet leiden tot een efficiëntere inzet van TÜV als controlerende instantie.

Afbeelding bij Het nut van Luka Kwaliteitscertificaten
Inloggen