Vertrouwen in Luka groeit

Gepubliceerd op: 18 juli 2018


Gezien de gestage groei van het aantal uitgegeven Luka-Kwaliteitscertificaten en het steeds vaker voorkomen van de omschrijving “Kwaliteit volgens Luka-luchtdichtheidsklasse C” in de bestekken kunnen we constateren dat het vertrouwen van de markt in de Luka een gezonde groei vertoont. Onder leiding van voorzitter Dick Visch heeft de Luka in de afgelopen 5 jaar toch weer een aantal fundamentele stappen voorwaarts gemaakt. Als kleine brancheorganisatie toch iets om met gepaste trots op terug te kijken.

Inmiddels is Luka-voorzitter Dick Visch aan zijn 2e termijn van 3 jaar bezig. Deze loopt af in 2019. Bij het begin van zijn voorzitterschap is met een externe partij in mei 2013 een inventarisatie uitgevoerd bij alle Luka-leden. Daar is een Strategisch beleidsplan uitgekomen, wat inmiddels grotendeels is uitgevoerd. In dit kader is stap voor stap het kwaliteitsniveau van de luchtkanaalsystemen verhoogd. Met 1 januari 2014 als mijlpaal, toen Luchtdichtheidsklasse C (conform NEN-EN 1751:2014) definitief als minimale kwaliteitsnorm voor de door de Voorzitter Luka, Dick Visch Luka-leden geleverde luchtkanaalsystemen werd geïntroduceerd. Dat betekent dat van inkoop tot montage het gehele luchtkanaalsysteem aan de luchtdichtheidsklasse C voldoet.

Pluspunten Klasse C
De voordelen van een luchttransportweg volgens Luchtdichtheidsklasse C zijn evident. Het kanaalsysteem kent veel minder energieverlies. En de ventilatoren hoeven bij C veel minder hard te draaien. Resultaat: minder kosten en minder geluid. Ook blijven de werkruimtes en het afzuigsysteem veel schoner. Dat betekent een hogere reinheid, want minder lekkage levert tevens minder stof/vuiligheid. Het resultaat is een beter binnenklimaat en een schoner kanalensysteem. Daardoor functioneert ook de installatie beter, heb je minder schoonmaakkosten en verhoogt Klasse C ook de duurzaamheid van de gebouwen. Hoewel er bij een deel van de adviseurs en installateurs nog veel onduidelijkheid bestaat over waar de Luka nu echt voor staat, heeft de invoering van Klasse C toch een verbetering hieromtrent met zich meegebracht. Zo kom je in de praktijk steeds meer bestekken tegen waarin de “Luka Luchtdichtklasse C” als standaard genoemd wordt. Een positieve ontwikkeling voor de Nederlandse luchtkanalenbranche als geheel.