Veelgestelde vragen


Veelgestelde vragen

Wanneer u met uw organisatie lid wenst te worden van De Nederlandse Vereniging van Luchtkanalenfabrikanten “Luka” kan u uw interesse aangeven waarna er contact met u zal worden opgenomen. U kunt uw organisatie ook direct opgeven voor het Luka lidmaatschap.
Meer informatie

In het kader van de wet op de mededinging worden de Luka adviesprijzen niet meer gepubliceerd. Lukaleden beschikken over een bedrijfseigen prijslijst.

Via het secretariaat van de Luka. Luka organiseert in eigen beheer een door Kenteq geschreven cursus voor Hulpmonteur, Monteur en Chefmonteur.

Naar Luka Kwaliteitshandboek mei 2009 (versie dd 01-01-2014), zie website

Ja dat is mogelijk. U kunt voor een afspraak en voor kostenopgave contact opnemen met het secretariaat van de Luka.

Toepassing bij rechthoekige metalen luchtkanalen:
Luka kent geen haakse bochten d.w.z. bochten met scherpe 90 graden binnen en buiten hoeken. Ook zijn deze niet genormeerd (Derhalve worden bochten haaks of onder graden rond uitgevoerd).

Toepassing bij rechthoekige kanalen uit kunststof e.a.
In deze materialen kunnen bij de normale productiemethode ronde bochten niet worden uitgevoerd. Derhalve worden bij deze materialen de bochten wel haaks met scherpe binnen en buiten hoeken uitgevoerd.
Hierbij worden in principe, afhankelijk van de afmeting, ook airturns toegepast omdat het aanbrengen van leidschoepen technisch moeilijker is en derhalve prijstechnisch ongunstig is.

Wat betreft de toe te passen ophangmaterialen in zwembaden heeft Luka het standpunt ingenomen dat de materiaalkeuze voor de draadstangen, waarmee het luchtkanalen systeem wordt opgehangen, naast de belasting in sterke mate mede wordt bepaald door de temperatuur en de concentratie van de chemische stoffen die zich in de lucht bevinden. Aangezien de Luka niet over deze specifieke situatie kennis beschikt, gaat ze er van uit dat de uitvoering van de materiaalkeuze besteksmatig is gespecificeerd dan wel dient aangegeven te zijn.

Het Luka handboek geeft informatie over productie- en montagetechnische uitvoering van luchtkanalen in diverse uitvoeringen en materialen. Luchtkanaalberekeningen worden hierin niet aangegeven. Hiervoor verwijzen wij u o.a. naar de cursus Luchtbehandelingstechniek van de TVVL in Leusden.

Het Luka handboek geeft informatie over productie- en montagetechnische uitvoering van luchtkanalen in diverse uitvoeringen en materialen. Luchtkanaalberekeningen worden hierin niet aangegeven. Hiervoor verwijzen wij u o.a. naar de cursus Luchtbehandelingstechniek van de TVVL in Leusden.

Het Luka handboek geeft informatie over productie- en montagetechnische uitvoering van luchtkanalen in diverse uitvoeringen en materialen. Luchtkanaalberekeningen worden hierin niet aangegeven. Hiervoor verwijzen wij u o.a. naar de cursus Luchtbehandelingstechniek van de TVVL in Leusden.