Steeds meer aandacht (gelukkig) voor schoolventilatie

Gepubliceerd op: 23 juni 2021


De vakantie komt eraan en scholen zijn alweer een aantal maanden opgestart. Echter, is het binnenklimaat in veel klaslokalen nog ver onder de norm. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat in veel gevallen de CO2-concentratie in klaslokalen veel te hoog is. Tijdens de COVID-19-crisis is er opnieuw veel aandacht voor adequate ventilatiesystemen, ook op scholen. Zo steekt de overheid 360 miljoen euro in de aanpak van slechte schoolventilatie. Dat kan veel werk opleveren voor installatiebedrijven. Maar hoe creëert men een goed werkend ventilatiesysteem voor scholen?


In het ‘Frisse Scholen’ Programma van Eisen van de RvO worden diverse eisen gesteld aan een ventilatiesysteem en deze zijn ingedeeld in drie klassen: C (acceptabel), B (goed) en A (zeer goed). Klasse C is het basisniveau, gebaseerd op geldende wet- en regelgeving, zoals deze in het bouwbesluit tot 2012 van kracht was. Later zijn de eisen in het Bouwbesluit voor nieuwbouw zodanig verzwaard, dat er bij nieuwbouw voor de thema’s energie en lucht minimaal klasse B gerealiseerd moet worden. Naast eisen aan de luchtkwaliteit, geluid en filtratie worden er ook eisen gesteld aan de componenten en het kanaalwerk: “Alle elementen die in aanraking komen met de toegevoerde ventilatielucht zijn zodanig gematerialiseerd, geproduceerd en afgewerkt dat na ingebruikname de luchtkwaliteit niet nadelig kan worden beïnvloed.”

Al jaren maken de Luka en haar leden zich sterk voor een goed binnenklimaat in scholen. In 2008 lanceerde Luka-lid Inatherm de campagne “Stop het Broeiklaseffect” en de website www.schoolventilatie.nl. Zo beschikken, om te voldoen aan bovenstaande eis, nagenoeg al onze componenten minimaal over luchtdichtheidsklasse C of D (EN15727/EN1751) en inwendige reinheidsklasse 1 (ISO -8502-3).

Ieder schoolgebouw en ieder bijbehorend ventilatievraagstuk is anders en vergt een maatwerkoplossing. Dit is onder andere afhankelijk van de mogelijkheden om een goed ventilatiesysteem te realiseren. Er zal dus kritisch moeten worden gekeken naar de beste oplossing. Meer informatie omtrent schoolventilatie vindt u op www.schoolventilatie.nl.

Het artikel over schoolventilatie is onderdeel van de juni-editie van het kanaaljournaal, deze is hier te bekijken.