Speciale editie 25 jaar Kanaaljournaal van Luka

Gepubliceerd op: 4 mei 2017


Dit jaar viert de Luka 25-jarige jubileum van het Kanaaljournaal met een speciale jubileumeditie. Het Kanaaljournaal is een halfjaarlijkse nieuwsbrief en in mei 1992, inmiddels 25 jaar geleden, voor het eerst verschenen. In dat kader heeft de Luka de speciale editie 25 jaar Kanaaljournaal uitgebracht.

Extra jubileumeditie
De toenmalige PR-commissie van de Luka kreeg in 1992 de opdracht van het bestuur om een halfjaarlijkse nieuwsbrief te ontwikkelen. Doel: alle betrokkenen in de luchtkanalenbranche, en dan met name de installateurs en adviseurs, te informeren over het belangrijkste branche- en Lukanieuws. Daarbij stond de hoofddoelstelling van de Luka aan de basis: kwaliteitsverhoging van de luchtkanaalsystemen. Het toenmalige bestuur wilde de naamsbekendheid van de Luka te vergroten en de luchtkanalenbranche in Nederland informeren over haar activiteiten. “En met recht”, vertelt Erik Barth, de nieuwe voorzitter van de Luka PR-commissie. ”In de 45 jaar dat de Luka bestaat, heeft deze relatief kleine branchevereniging heel veel bereikt. Onder meer het Kwaliteitshandboek Luchtkanalen van de Luka, dat in ruim 40 jaar tijd is uitgegroeid tot hét standaardwerk voor kwaliteitsnormen in de Nederlandse kanalenbranche. Tot en met het verhogen van de luchtdichtheidsnorm naar Klasse C per 1 januari 2014, waarmee opnieuw een belangrijke mijlpaal voor de Luka en de Nederlandse kanalenbranche werd bereikt”.

De eerste editie van het Luka Kanaaljournaal, mei 1992

Altijd iets te melden
De productiewijze van het Kanaaljournaal is in grote lijnen nog steeds hetzelfde als 25 jaar geleden: 3 Luka-leden van de PR-commissie en 1 externe communicatie-partner verzorgen 2 x per jaar de inhoud, opzet en productie van de nieuwsbrief. Het formaat is hetzelfde als mei 1992: staand A3. In het begin 4 pagina’s. Sinds enkele jaren uitgebreid naar 6 pagina’s, terwijl er incidenteel zelfs een aantal 8 pagina-edities zijn gemaakt.
De redactionele opzet van het Kanaaljournaal is in al die 25 jaar nagenoeg hetzelfde gebleven. Op de voorzijde meestal een actueel Luka-thema, vaak in de vorm van een interview. Pagina 3 bevat altijd een Speciaal Project van 1 van de Lukaleden. “Een ideaal podium om innovatieve en in het oog springende luchtkanaalprojecten te presenteren en je bedrijf in de schijnwerpers te zetten”, meldt Erik.
De oplage van het Kanaaljournaal schommelt al jaren rond de 2.000 stuks. “Het Kanaaljournaal is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de Luka”, vervolgt Erik Barth. “Wel liggen er plannen om binnenkort sociale media te inschakelen voor de Luka-PR. Met name LinkedIn lijkt me dan het aangewezen medium het Lukanieuws te verspreiden. In combinatie met de nieuwspagina op de website kan dit goed werken”. Uiteraard blijft het Kanaaljournaal daarbij een prominente rol vervullen.