Roel Kleijer, voorzitter CMT, neemt afscheid van Luka

Gepubliceerd op: 3 juni 2015


“Er valt nog genoeg te winnen!”

roel_kleijerRoel Kleijer, voormalig technisch directeur/mede eigenaar van Inatherm, heeft mei jl. afscheid genomen als voorzitter van de Luka Commissie Milieu & Techniek. We blikken samen met hem terug op zijn werkzaamheden voor de Luka in de afgelopen 8 jaar.

Roel Kleijer, voorzitter CMT, neemt afscheid van Luka: “Er valt nog genoeg te winnen!” portefeuille en ik had in die tijd veel
contact met Scandinavische toeleveranciers. Die waren qua luchtdichtheidseisen veel verder dan Nederland. Ik heb toen aan een leverancier gevraagd, waarom er zo’n rubberen ring op de aansluiting van zijn componenten zat”. Hij zei: ”Dat doet iedereen”. “Ja, maar”, zei ik, “als die dingen niet luchtdicht zijn, heeft dat toch geen zin?!” Dit heeft hem toen aan het denken gezet en een bepaald moment kwam hij met een oplossing. Hij had overigens wel een fraaie manier van testen. Hij zette de componenten onder
druk en hield ze dan gewoon onder water. “Er komen geen bubbels meer uit”, riep hij triomfantelijk. “Ik schat dat hij op Klasse D zat op dat moment. Deze hoogwaardige Inatherm componenten wilden we ook op hetzelfde niveau in de luchttransportweg hebben. Vandaar ook de toenadering tot de Luka. Alleen samen kun je een goede luchtdichtheid van het complete systeem garanderen”.
Veel geleerd van Wim de Groot “Het eerste contact met de Luka dateert van 2005. Ik ben in dat najaar lid geworden van de MT-commissie. Wim de Groot van de Groot Luchtkanalen, was in die tijd voorzitter van de CMT Voorwoord Met trots presenteert de Luka wederom een goed gevuld Luka journaal met daarin verschillende thema’s en een uitgebreide aanvulling op de brandveilige
doorvoeringen waarover in het vorige Voorzitter Luka, Dick Visch Luka journaal al is gepubliceerd. Deze aanvulling bestaat uit de ophanging van brandwerend geïsoleerde kanalen, al dan niet in combinatie met een brandklep. Met deze publicatie behoren discussies over de uitvoering op de bouwplaats tot het verleden. Wij zijn ook zeer verheugd dat onze Luka BIM-bibliotheek veelvuldig wordt gedownload. Deze Luka luchtkanalen BIM bibliotheek met Revit families is een unieke eigen bibliotheek. Voorzien van kanalen configuraties en materiaalstaten die sinds 2014 bij de Luka op de website staan. Ze zijn gratis te downloaden en worden het meest gebruikt door adviseurs, installateurs, eindgebruikers en natuurlijk de luchtkanalen bedrijven zelf. De vraag in de markt naar Revit tekenwerk stijgt sterk en heeft als voordeel dat door het 3-D tekenwerk er een clash detection report gemaakt kan worden, waarmee fouten op voorhand gevonden kunnen worden. Daardoor is een voortvarende uitvoering op de bouwplaats gegarandeerd. Ook in dit journaal een interview met Roel Kleijer, al jaren lang een zeer gewaardeerd bestuurslid die door zijn jarenlange ervaring in de luchtkanalenbranche een rijke schat aan technische kennis heeft opgebouwd. Deze technische kennis
heeft hij de afgelopen jaren als voorzitter van de Commissie Milieu & Techniek gebruikt en daarbij vele nieuwe “Ik ben reeds in 2013 teruggetreden als operationeel technisch directeur van Inatherm. Af en toe wordt ik nog op projectbasis gevraagd om in Waalwijk producten te beoordelen, nieuwe mensen in te werken, bijvoorbeeld op het gebied van meten van componenten en het rapporteren hiervan. En dat doe ik nog steeds met plezier”, zo begint Roel Kleijer zijn verhaal. Geen bubbels! “Voorjaar 2005 ben ik bij Inatherm gestart. Inatherm had in die tijd ook al robuuste, degelijke componenten in bestuur en ik vind dat jong elan het estafettestokje moet overnemen”. De componenten apart “Het garanderen van de luchtdichtheid voor het complete systeem stuitte in het begin natuurlijk op weerstand binnen de Luka. Vandaar dat we voor een gefaseerde aanpak gekozen hebben. “Dick Stobbe heeft hier ook een belangrijke rol in gespeeld’’, vertelt Roel verder. ”Met Dick en Wim ontstonden de geassocieerde
Lukaleden en werd de LAR ( Luka Appendage Register) geboren, het overzicht van luchtdichte appendages. Elk Lukalid kreeg toen de optie om de luchtdichtheid van de componenten zelf te meten of anders door een externe partij, gelijkwaardig aan het toenmalige TNO. TNO, in de persoon van Henk Post, heeft destijds de meetinstallatie met meetprotocol bij Inatherm gecertificeerd. Zo konden we gecertificeerd meten, meetrapporten samenstellen en de luchtdichtheid van de luchtcomponenten garanderen. Dat was een belangrijke stap op weg naar een compleet luchtdicht kanaalsysteem. Plus direct al minder energieverbruik van de ventilatoren, dus duurzamer èn minder kosten. Inmiddels, sinds 1 januari 2014, garandeert de Luka zelfs Luchtdichtheid Klasse C voor het complete systeem”, meldt Roel enthousiast. “Een mooi resultaat en in een moeilijke periode gerealiseerd”.

“Gezond werkklimaat steeds belangrijker”

Tevens zijn er onder de coördinatie van Roel stappen gemaakt om de inwendige reinheid van de luchttransportweg te kunnen meten. Door kortere bouwtijd, veel activiteiten en spullen tegelijk op de werkvloer en het rondrijden van veegmachines kan er veel vuil in de luchtkanalen terecht komen . ‘’Vuil in kanalen kan de latere oorzaak van ziektekiemen zijn. Dus een slechte luchtkwaliteit veroorzaken. Een speciale Lukacommissie heeft toen de voorwaarden op een rij gezet om de inwendige reinheid van de gemonteerde luchttransportweg te definiëren. De vraag bij dit soort zaken was altijd: Wie is hier verantwoordelijk? We hebben toen de bouwstenen beschreven voor opdrachtgevers om een inwendig schone luchttransportweg te verkrijgen. Bij deze opdrachtgevers beginnen ook steeds meer de items duurzaamheid en MVO een rol te spelen. Een schoon luchtkanaalsysteem hoort daar gewoon
bij. Dat betekent schoner werken, een gezonder werkklimaat en energiezuiniger”.

‘Specific Fan Power’

Naar de toekomst gezien meent Roel dat er nog meer kansen liggen. “Door naast luchtdichtheid de inwendige luchtweerstand van de luchttransportweg te verminderen kun je nog meer energie besparen. Bij zaken zoals de buitenlucht aanzuiging, de afvoer van de afgezogen lucht, de inwendige weerstand over de componenten in de luchtbehandelingunit en natuurlijk de luchttransportwegen zijn nog verbeteringen te realiseren. Door de luchtsnelheid te verlagen en/of moeilijke wegen door een gebouw te voorkomen, kun je nog meer energie besparen. De Scandinaviërs waren zich hier al van bewust en noemden dit ‘SFP (Specific Fan Power)’’. Per m3/s luchthoeveelheid lucht die je verplaatst, mag een maximum opgenomen vermogen in Watt door de ventilator uit het elektranet worden gebruikt. Dit is tevens in de Europese norm EN 13791 opgenomen. De activiteiten die de Luka ontplooit met betrekking tot BIM, waardoor projectie van luchtkanaalsystemen beter en efficiënter verloopt, zal hier zeker toe bijdragen”.

Genieten van de natuur

“Ik heb een mogelijke opvolger, de heer Marcel Pullens, technisch goed onderlegd, die vanaf mei het stokje wel wil overnemen. Ik ga ervan uit dat de leden blij zullen zijn met deze aanwinst voor de Luka.” Roel vermaakt zich prima. “Ik geniet veel van mijn vrije tijd. Ik woon nu in De Zilk, vlakbij het Amsterdamse Waterleidingduinen gebied. Met een schitterende flora en fauna. Verder ben ik veelal 1 x per week op de golfbaan te vinden. Al met al kan Roel terugkijken op een mooie loopbaan en een succesvolle rol als voorzitter CMT van de Luka. Met zijn bijdrage heeft de Luka grote stappen gemaakt op het gebied van luchtdichtheid van het complete kanalensysteem en de mogelijkheid om een inwendig schone luchttransportweg te creëren. Een prima basis voor een gezonde toekomst.