Nieuwste innovatie van Solid Air Climate Solutions Hybride Klimaatplafondeilanden: HESA

Gepubliceerd op: 24 juli 2017


Sinds de introductie van de eerste klimaatplafonds in de Nederlandse bouwprojecten, hebben deze systemen een grote ontwikkeling doorgemaakt. Waar het onderscheid aanvankelijk te vinden was in de details of de esthetische aspecten, zijn er nu vooral verschillen in
het werkingsprincipe: verbetering van efficiëntie, hogere capaciteit, hergebruik van eventueel bestaande betonstructuren in combinatie met eenvoud en gemak, zowel in montage als gebruik. Vanwege de zeer geringe bouwhoogte ( 150 mm – 170 mm ) is het hybride klimaatplafondeiland zeer geschikt voor toepassing in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Wat betekent hybride
De term hybride betekent een combinatie van technieken die gezamenlijk een beter resultaat geven. Door activering van het bovendeel van het plafondeiland wordt koude of warmte overgedragen aan de gebouwconstructie. De functie hiervan is dat energieopslag in de gebouwconstructie plaatsvindt. Energieoverdracht door straling bij het klimatiseren blijft onverkort de basis van het hybride  klimaatplafondeiland. In de nachtsituatie, als de toevoer van lucht is gestopt, wordt de energie alleen geladen in de gebouwconstructie. Tijdens het dagelijks gebruik komt deze energie beschikbaar. De totale klimaatinstallatie kan hierdoor circa 10% kleiner worden. Door het toevoeren van verse lucht wordt er ook lucht uit de ruimte in beweging gebracht, waardoor de hybride klimaatplafondpanelen extra afgifte genereren door convectie, ofwel warmteoverdracht door langsstromende lucht.

Toepassing
In elk gebouw worden klimaatinstallaties toegepast. De lucht waarin u zich bevindt, alles wat u in en uitademt, het hele binnenklimaat is bepalend voor uw comfort, uw gezondheid en uw prestaties. Het energiezuinige hybride klimaatplafondeiland creëert en zorgt voor dit goede klimaatcomfort.

Hybride klimaatplafondeilanden zijn onder meer toepasbaar bij nieuwbouw- en renovatieprojecten voor kantoren, hotels, ziekenhuizen, scholen en retail.

Voordelen Hesa

  • Door extern Laboratorium Peutz getest op capaciteit en comfort.
  • Best presterende hybride klimaatplafondeiland op de Nederlandse markt.
  • De oplossing voor renovatieprojecten waar een geringe inbouwhoogte beschikbaar is.

T: +31 20 696 69 95
www.solid-air.nl