Nieuwe Luka-voorzitter en bestuur

Gepubliceerd op: 26 juni 2019


Woensdag 22 mei jl. is Erik Barth met algemene stemmen gekozen tot nieuwe voorzitter van de Luka. De afgelopen drie jaar was hij voorzitter van de Luka PR-commissie en nu heeft hij de voorzittershamer onder zijn hoede gekregen. Voor een eerste kennismaking schuiven we bij hem aan tafel in Bleiswijk, waar zijn bedrijf Van Wijk Installatietechniek B.V. gevestigd is.

“In eerste instantie gaan we niet zoveel veranderen”, begint Erik zijn betoog. “Het vorige bestuur heeft het uitstekend gedaan en die lijn houden we voorlopig aan”. Ik vind ook niet dat je moet veranderen om het veranderen. Zo heeft het bestuur onder leiding van Dick Visch in de afgelopen zes jaar uitstekend werk verricht door de doelstellingen van het externe adviesrapport uit 2013 na te streven en grotendeels te realiseren. We gaan nu eerst evalueren hoe de huidige status van deze acties is en of er nog verbeterpunten zijn aan te brengen.”

Een van de aandachtspunten van Erik is wel om in de komende jaren het imago van de kanaalbedrijven op te poetsen. “We staan in de branche nog steeds bekend als ‘kanaalboeren’, terwijl we als Luka en alle Lukaleden de laatste decennia toch flinke stappen gemaakt hebben op de kwaliteitsladder. Het hanteren van de luchtdichtheidsklasse C met ingang van 2014 is daar een goed voorbeeld van. Dat levert betere kwaliteit luchtsystemen op, wat tegenwoordig steeds belangrijker wordt in de bouw. Denk bijvoorbeeld aan de gebruikers van gebouwen. Deze zijn allen gebaat bij een aangenaam klimaat, schone lucht en een efficiënt en duurzaam luchtkanalensysteem.

Kanaalsystemen kennen geen technische afschrijving!
“Luka luchtdichtheidsklasse C betekent ook minder energiegebruik. Dus duurzamer en goedkoper voor de gebruikers. Maar nog steeds wordt het kanaalsysteem niet op z’n juiste waarde ingeschat. Zo kent een kanaalsysteem geen technische afschrijving. Andere technische installaties zoals koeling en dergelijke hebben een afschrijvingsperiode van ca. 15 jaar. Kanaalsystemen blijven vaak 10, 20, 30 of zelfs langer in ongewijzigde samenstelling in een gebouw functioneren. Het zijn de longen van een gebouw, of dit nu een woning is of een utiliteitsgebouw is. Daarbij dient men wel de reinheid in de gaten te houden worden. Om de kanaalsystemen kwalitatief op niveau te houden, is regelmatig schoonmaken een vereiste. Maar dat is dan ook vaak alles.

Kortom: alle kanaalsystemen die vaak verborgen boven de plafonds en de hoofden van de gebruikers netjes hun werk doen, krijgen vaak niet de waardering die ze eigenlijk verdienen. Dat vind ik jammer. Het is zo dat iedereen toch waardering wil voor zijn werk. Bovendien is alles veel beter meetbaar geworden, waaronder zaken zoals een aangename gevoelstemperatuur en een goede luchtkwaliteit ten behoeve van een plezierig werkklimaat. Het is dan ook merkwaardig dat het prijzenniveau van het kanalenwerk de laatste jaren nagenoeg hetzelfde is gebleven. Praktisch in de complete bouwsector zijn de prijzen van arbeid en materialen gestegen, maar in de kanalenbranche blijft dit nog steeds achter.

Lidmaatschap VNO-NCW mooie kans
“Ik zou willen pleiten voor goede afspraken met bijvoorbeeld de installateurs in de branche. In dat kader is het nieuwe lidmaatschap van de Luka van de VNO-NCW een prima vehikel om de belangen van de Lukaleden in de markt een nieuwe impuls te geven. De Luka is in principe meer een techneutenclub, terwijl het VNO-NCW meer thuis is in het lobbywerk. Daarvoor heeft ze ook haar contacten in het Haagse, waaronder lijntjes met ministeries en de leden van de tweede kamer en dergelijke. In samenwerking met de VNO-NCW kunnen we als Luka onze belangen weer op een andere manier behartigen. Daarbij dienen we als nieuw VNO-NCW-lid wel een actieve rol te vervullen. Het is niet alleen halen, maar ook brengen. Dat betekent dat we, ook als kleine branchevereniging, met constructieve voorstellen en plannen moeten komen. Zo initieer je een vruchtbare samenwerking en een motiverende dynamiek. Samen kom je verder. Daarom bundel je ook de krachten. Wat dat betreft biedt het lidmaatschap van de VNO-NCW een mooie kans voor de Luka.

Vergaderen aantrekkelijker maken
Met betrekking tot de ledenvergadering van de Luka wil Erik in de toekomst wat meer dynamiek en reuring toevoegen. “Zo moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld in een ledenvergadering een interessante spreker uit te nodigen die een actueel en inspirerend onderwerp presenteert. Dit onderwerp kunnen we dan in kleine groepjes van twee of drie personen verder bespreken om vervolgens aan het eind van de vergadering weer groepsgewijs af te ronden. Daarbij dienen we wel rekening te houden met de verschillende
interesses van de diverse Luka-leden. Zo is een deel meer in praktische en technische zaken geïnteresseerd, terwijl een ander deel van de deelnemers meer de focus op managementzaken heeft. De uitdaging is om onderwerpen te kiezen die allen aanspreken. Dat brengt hopelijk een nieuw enthousiasme met zich mee, zodat de vergaderingen ook weer beter bezocht gaan worden.

Niet iedereen is vandaag-de-dag even makkelijk te motiveren om zich op vrijwillige basis in te spannen voor een branchevereniging. Ik begrijp dat ook wel. Iedereen heeft immers een drukke agenda. Vandaar dat we met een iets andere insteek, gecombineerd met nieuwe dynamiek en thema’s weer nieuw enthousiasme kunnen genereren. Daar wil ik me in ieder geval sterk voor maken”.

Nieuw bestuur

Het nieuwe Luka-bestuur bestaat uit:
Erik Barth:
bestuursvoorzitter

Leo ’t Jong:
voorzitter PR-commissie

Roel de Haan:
bestuurslid commissie VLA/luchtdistributie

Marcel Pullens:
voorzitter CMT

Eddy Vink:
penningmeester