In memoriam Ing. Dirk Meine Stobbe, Dick

Gepubliceerd op: 8 januari 2018


Met het plotselinge overlijden van Dick Stobbe op dinsdag 10 oktober jl. is een van de grote Luka-mannen uit ons midden verdwenen. Dick Stobbe heeft veel voor de Luka betekend. Na een indrukwekkende carrière in de luchtkanalenbranche bij LTL Luchttechniek, was Dick na zijn pensioen van 1999 tot 2011 secretaris van de Luka. Maar ook daarvoor was Dick Stobbe al een actief lid van de Luka en onder meer betrokken bij de ontwikkeling en het tot stand komen van het Luka Kwaliteitshandboek. Ook heeft hij zich sterk gemaakt voor het thema “De Verbreding”. Dit was de uitbreiding van de Luka met de producenten van appendages in de vorm van geassocieerde leden, waardoor het complete kanalensysteem onder de Luka-vlag werd ondergebracht. Tot september jl. was Dick Stobbe nog als enthousiast docent verbonden aan de Luka monteursopleidingen, waarbij zijn praktijkervaring van enorme waarde is geweest. Wegens al deze verdiensten voor Luka is Dick Stobbe op 8 mei 2011 benoemd als Erelid van de Luka. De Luka als vereniging alsmede haar leden zullen Dick blijven herinneren vanwege zijn enorme bijdrage en inspanningen die hij gedurende al die jaren heeft geleverd. Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies.

Bestuur & leden Luka