Luka reikt 1.000e Systeemcertificaat uit!

Gepubliceerd op: 22 juni 2016


Op 2 mei jl. heeft secretaris Cor Franssen namens de Luka het 1.000e Systeemcertificaat uitgereikt. Deze eer viel te beurt aan de heer Sjaak Spruijt van Nijburg Klimaattechniek uit Sappermeer. Hij mocht het 1.000e Systeemcertificaat in ontvangst nemen ten behoeve van de productie en montage van de luchttransportsystemen, inclusief de gebouwde appendages voor het project Stibbe te Amsterdam.

Het betreft hier een fraai nieuw gebouw voor advocatenkantoor Stibbe te Amsterdam. Het bestek voor dit project kwam van DWA installatie- en energieadvies uit Bodegraven. Dit in samenwerking met Installateur/opdrachtgever Homij Technische Installaties B.V. te Vianen.

De productie en montage van de luchttransportsystemen, inclusief tussen gebouwde appendages, zijn door Nijburg Klimaattechniek alle uitgevoerd volgens het Luka Kwaliteitshandboek 2009. De luchtdichtheid van de luchttransportsystemen, inclusief appendages, is middels een druktest gemeten door TÜV Rheinland Nederland B.V. met het resultaat: luchtdichtheidsklasse C volgens Luka Kwaliteitshandboek 2009. Dus Systeemcertificaat waardig.

Borging door TÜV Rheinland Nederland
Om de Luka kwaliteit continu te waarborgen worden Nijburg Klimaattechniek en de overige Lukaleden en hun projecten regelmatig door TÜV Rheinland Nederland B.V. bezocht. Daarbij worden de toegepaste materialen, de halffabrikaten en de complete en gemonteerde luchttransportsystemen
gecontroleerd conform het Luka Kwaliteitshandboek. Gecombineerd met een geslaagde druktest op de
werkplek van een project, vormt dit de basis van het Luka Systeemcertificaat. Met de uitgifte van het 1.000e Systeemcertificaat bereikt de Luka dan ook een fraaie nieuwe mijlpaal in haar
streven het kwaliteitsniveau van de luchtkanalenbranche in Nederland op een hoger plan te brengen.

Luka_Kanaaljournaal_juni_2016-Systeemcertificaat