Luka monteurs-opleidingen luchtkanalen

Gepubliceerd op: 6 januari 2021


De Luka monteursopleidingen mogen zich in een groeiende belangstelling verheugen. Mede door het Luka streven om vanaf 2021 minimaal 50% Luka-monteurs
op elk project te hebben, groeit het belang van een Luka monteursdiploma. Sinds 2017 kunnen de cursussen (alleen) online gevolgd worden. IN het Kanaaljournaal van dec 2020 spreken met Wim de Groot, luchtkanalenspecialist in hart en nieren en sinds 2016 als docent bij de cursussen betrokken.

“In 2006 is de Luka gestart met de cursussen chefmonteur en monteur”, begint Wim de Groot. “Deze cursussen zijn opgezet door de Commissie van Milieu en Techniek (CMT) van de Luka, in samenwerking met de Human Talent Group. Doel: de kwaliteit van de montage van luchtkanalen te conformeren aan het niveau van het Luka Kwaliteitshandboek om zodoende aan de kwaliteitseisen van het Kwaliteitscertificaat te voldoen. Sindsdien hebben al honderden cursisten de opleidingen met goed gevolg doorlopen, wat bijdraagt aan de kwaliteitsverhoging in de gehele luchtkanalenbranche.”

Je kunt vandaag inschrijven.

Tot 2017 werden de cursussen op locaties door het gehele land gegeven,” vervolgt Wim de Groot. “Soms moest men dan 1 à 2 jaar wachten tot er een cursus in de buurt gegeven werd. Sinds de omzetting naar e-learning kan iedereen de cursussen gewoon thuis volgen. Je kunt vandaag inschrijven”, meldt Wim de Groot:

“Overmorgen heb je dan een inlogcode en kun je starten.” De lesstof omvat onder meer tekeninglezen en inmeten, het omrekenen van rechthoekige naar ronde kanalen, het uitvoeren van een lektest, maar ook projectorganisatie en leidinggeven voor de chefmonteurs. Het is wel raadzaam om de cursisten goed voor te bereiden” voordat ze met de cursus beginnen, adviseert Wim de Groot. “Informeer medewerkers goed wat de cursussen inhouden, want ze moeten er wel iets voor doen. In de loop van volgend jaar zullen we voor bedrijven en geïnteresseerden een voorlichtingsdemo lanceren op de Luka website. Deze zal helder vertellen wat de cursus inhoudt en wat men kan verwachten. Zo weten leerlingen toch beter wat ze te doen krijgen.

Zie het kanaaljournaal voor het gehele artikel

Bekijk ook de Luka Opleidingen pagina