Luka levert belangrijke bijdrage herziene publicatie “Brandveilige doorvoeringen”

Gepubliceerd op: 24 november 2014


Regelmatig worden Lukaleden betrokken bij het uitvoeren van brand – en rookwerende doorvoeringen van luchtkanalen. Mede in dat kader heeft de Luka ook haar bijdrage geleverd aan een herziening van de publicatie “Brandveilige doorvoeringen” van de ISSO, die in april jl. is verschenen.

De herziening van de publicatie was noodzakelijk geworden vanwege de nieuwste regelgeving Bouwbesluit 2012.  In april 2014 is de herschreven publicatie ISSO/SBRCURnet 809.14 “Brandveilige doorvoeringen” verschenen. Deze herschreven publicatie vervangt publicatie ISSO/SBRCURnet 809.10 van oktober 2010.

Problemen door onduidelijkheden

Voor deze publicatie hadden Lukaleden regelmatig te maken met misverstanden omtrent het ophangen van de kanalen naar en vanaf de brand – of rookwerende doorvoering. Een van de Lukaleden gaf destijds aan onder meer problemen te ondervinden bij keuringen van door hem uitgevoerde brandveilige doorvoeringen. Met name klaagde hij over onduidelijkheid voor uitvoering en verplichte aanpassingen op zijn rekening na uitvoering. Vooral de beugeling van kanalen die aansluiten op de doorvoeringen leverde regelmatig discussie op.
In de herziene publicatie wordt hier uitvoerig op ingegaan met beschrijvingen, overzichten en diverse oplossingen voor verschillende wanden en vloeren met visualisatie van de doorvoeringen. De schrijfster van de herziene publicatie, mevrouw Boot van Efectis, heeft nu duidelijkheid verschaft met de nieuwe publicatie waaraan de Luka haar medewerking heeft verleend.

Prima referentie

De Luka Commissie Milieu en Techniek alsook enkele Lukaleden hebben meegewerkt
aan het onderdeel “Ventilatiekanalen”. Een van de oorzaken van de problemen was dat het brand – en rookwerend uitvoeren van doorvoeringen verschilt per type
doorvoering. De nieuwe publicatie gaat daarom uitgebreid in op specifieke zaken en oplossingen voor:
– Doorvoeringen van metalen en kunststof leidingen;
– Kabels en kabelgoten;
– Luchtkanalen;
– Rookgasafvoer – en verbrandingsluchttoevoerleidingen.

DSC_0029

Mede door de eigen bijdrage van de Luka aan de herziene publicatie vormt deze voor de Lukaleden nu een prima referentie met betrekking tot hun voorstellen, aanbiedingen en uitvoering van brandveilige doorvoeringen. De Commissie

Milieu en Techniek van de Luka beveelt deze publicatie dan ook aan met klem aan bij alle Lukaleden. Zij kunnen dus de ISSO/SBRCURnet publicatie 809.14(ISBN 978-90-5367-456-7
voor opdrachtgevers en keurende instanties als uitgangspunt nemen en hun eigen specifieke zaken hieraan toevoegen.

Veiligheid boven alles

Een betere uitvoering van brandwerende en rookwerende doorvoeringen van luchtkanalen betekent een substantiële kwaliteitsverbetering van dit traject. Het is dan ook de bedoeling dat deze publicatie tevens wordt meegenomen bij het herschrijven van het nieuwe Luka Kwaliteitshandboek. Wat dat betreft neemt de Luka ook op het gebied van “Brandveilige doorvoeringen” haar verantwoordelijkheid en levert hiermee een wezenlijke bijdrage aan de veiligheid in de Nederlandse gebouwen. Een mooi vooruitzicht voor de klanten van de Lukaleden.