Luchtdichtheidsklasse C past perfect in Rutte III

Gepubliceerd op: 15 januari 2018


Dit artikel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Leo ’t Jong, commercieel marketing manager bij Schilt Luchtkanalen BV en lid van de Luka PR-commissie.

Met de invoering van de norm Luchtdichtheidsklasse C met ingang van 1 januari 2014 heeft de Luka bijna 4 jaar terug al het goede voorbeeld gegeven aan de Nederlandse bouw-branche. Helaas wordt er in de bestekken van de adviesbureaus nog veelal klasse B voorgeschreven. Uiteraard komt dit de duurzaamheid en efficiency van de luchtkanaalsystemen niet ten goede. Wat dat betreft is de duurzaamheidsambitie van Rutte III een prima stimulans om de luchtdichtheidsklasse C definitief tot vaste norm voor te schrijven in de bestekken.

Stap voor stap heeft de Luka door de jaren heen het kwaliteitsniveau van de luchtkanaalsystemen verhoogd. Met ingang van 1 januari 2004 als mijlpaal, toen Luchtdichtheidsklasse C (conform NEN-EN 1751:2014) definitief als minimale kwaliteitsnorm voor de door de Luka-leden geleverde luchtkanaalsystemen werd geïntroduceerd. Dat betekent dat van inkoop tot montage het gehele luchtkanaalsysteem aan de luchtdichtheidsklasse C dient te voldoen. In de praktijk komt dat erop neer dat de maximale luchtlekkage 0,27 l/sm2 mag bedragen. Met behulp van lektestproeven worden de luchtkanalen en/of luchtkanaalsystemen van de Luka-leden op locatie getest. Een en ander gebeurt in samenwerking met het onafhankelijke TÜV-Rheinland. Daarbij heeft de opdrachtgever de optie om alleen de luchtkanalen of het complete kanaalsysteem te laten testen. Daarvoor ontvangt men dan het speciaal hiervoor ontwikkelde Luka Kwaliteitscertificaat. Uiteraard heeft de Luka de voorkeur om altijd het complete kanaalsysteem te laten testen, inclusief alle ingebouwde componenten. Dat is de beste garantie voor een minimale luchtlekkage.

Kwaliteit in praktijk

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Luka, namelijk het verhogen van de kwaliteitsstandaard van het luchttransportsysteem, wordt dan ook met meerdere middelen in de praktijk gebracht. Zo heeft men hiervoor een eigen monteurs- en chefmonteursopleiding in het leven geroepen, waarmee men het kwaliteitsniveau van het installatiewerk op een hoger peil brengt. Daartoe is deze opleiding vorig jaar naar E-learning omgezet, waardoor de bereikbaarheid en flexibiliteit van de opleiding sterk verbeterd zijn. De gekwalificeerde Luka-monteurs ontvangen een uniek Luka-pasje. Zo kan men bij controle altijd zien of er wel voldoende Luka-monteurs aanwezig zijn. Immers, een ander streven van de Luka is om in 2018 minimaal 50% Luka-monteurs op elke locatie aan het werk te hebben. Want ook het installatiewerk van de luchtkanalen dient ‘C-proof’ te zijn.

Ook heeft de Luka een aparte BIM-bibliotheek opgezet, waar iedereen uit de bouwkolom eenvoudig en handig de gestandaardiseerde luchtkanalenonderdelen kan vinden. Dit komt de eenduidigheid ten goede en verkleint aanmerkelijk de faalkosten in de branche. En natuurlijk heeft men altijd het Luka Kwaliteitshandboek als vraagbaak bij de hand. Sinds 1 januari 2017 zelfs in digitale vorm (http://handboek.luka.nl), inclusief een handige zoekfunctie om snel te vinden wat men zoekt. Zo is de Luka op een groot aantal fronten actief om de kwaliteit van de luchtkanaalsystemen in Nederland op een steeds hoger niveau te brengen.

Voordelen klasse C op een rij

De voordelen van een luchttransportweg volgens Luchtdichtheidsklasse C zijn duidelijk. Het systeem kent veel minder energieverlies. Om de gewenste luchthoeveelheid te behalen, zal een ventilator meer dan 20% meer lucht moeten blazen in een kanaal dat voldoet aan luchtdichtheidsklasse A dan in een kanaal dat voldoet aan luchtdichtheidsklasse C. Oftewel de ventilatoren hoeven bij C veel minder hard te draaien. Dat betekent minder kosten en minder geluid. Bijkomend voordeel is dat de werkruimtes en het afzuigsysteem veel schoner blijven. Dat bevordert ook de reinheid, want met minder lekkage komt er ook minder stof/vuiligheid tevoorschijn. Resultaat: een beter binnenklimaat en een schoner kanalensysteem. Daardoor functioneert de installatie ook beter en heb je minder schoonmaakkosten. Bovendien verhoogt Luchtdichtheidsklasse C natuurlijk ook de duurzaamheid van de gebouwen.

Binnen 2 jaar terugverdiend

“Ja maar, het kost wel iets extra qua investeringen”, is een vaak gehoorde opmerking in de branche. Extra pluspunt is echter de opmerkelijk snelle terugverdientijd hiervan. Een luchttransportsysteem van klasse C levert een energiebesparing op van ca. 5% per jaar. Men kan bij nieuwe luchttransportsystemen met luchtdichtheidsklasse C tot maximaal 10 euro per m2 verhuurbaar gebouwoppervlak aanvragen. Dat geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor renovatieprojecten.

Naast de te realiseren energiebesparingen door een luchtdichter luchttransportsysteem, kan er dankzij de Energie Investeringsaftrek (EIA) 41,5% van de investering in mindering worden gebracht op de vennootschapsbelasting (EIA 2017-210302). De extra investeringen worden dan ook meestal binnen 2 jaar terugverdiend.

Groenste kabinet ooit?!

De nieuwe bewindslieden van Rutte III bestempelen dit nieuwe kabinet als het groenste ooit. Er zijn al lichtpuntjes die deze uitspraak staven. Zo heeft het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) reeds onder het kopje luchtkanalen de Luka-standaard, klasse C dus, vast onderdeel van haar eisenprogramma gemaakt. Zo gebeurt het ook steeds vaker dat er bij de oplevering van overheidsgebouwen een contract wordt afgesloten voor langdurig onderhoud, zoals voor 10, 20 of zelfs 30 jaar.

In dat geval zijn alle betrokkenen in de keten – van adviesbureau, installateur tot en met de luchtkanalenproducent – er bij gebaat dat het geleverde kanalensysteem optimaal functioneert, dus zo efficiënt en schoon mogelijk. Uiteraard plukt ook de eigenaar en/of huurder van een dergelijk gebouw hiervan de vruchten. En niet in het minst ook de mensen die er werken, die kunnen genieten van een optimaal binnenklimaat, wat met behulp van een professioneel onderhoudsprogramma ook in een optimale conditie blijft. Dat werkt wel zo gezond en plezierig.

Het zou voor alle betrokkenen dan ook beter zijn als deze trend met onderhoudscontracten zich ook bij de commerciële utiliteitsbouw gaat doorzetten. Wat dat betreft kan het kabinet hier een flinke steen aan bijdragen hier door op korte termijn nieuwe regelgeving voor te ontwikkelen. In plaats van alleen maar naar de productie- en installatiekosten van een luchtkanaalsysteem te kijken, worden dan aspecten zoals energiezuinig, reinheid, onderhoudskosten en dergelijke steeds belangrijker.

Met het oog op de toekomst een prima ontwikkeling.