Inwendige reinheid van nieuwe luchtkanalen en bijbehorende appendages en componenten

Gepubliceerd op: 27 februari 2014


De Luchttransportweg

In toenemende mate wordt de aanwezigheid van vuil binnen in luchttransportwegen, gedurende de bouw en vóór oplevering van nieuwe installaties, als niet acceptabel beschouwd.
Dit aanwezige vuil kan na ingebruikname een negatieve invloed hebben op de levensduur van de installatie en installatieonderdelen en kan tevens een negatieve invloed hebben op de binnenlucht kwaliteit in gebouwen.
Inwendige vervuiling van de luchttransportwegen in nieuw te realiseren installaties in gebouwen vind plaats in verschillende fases van het bouwproces, n.l.:

  1. Productie extern en aanvoer van de onderdelen van de luchttransportweg.
  2. Opslag van de onderdelen van de luchttransportweg op de bouwlocatie.
  3. Installatie / montage van de luchttransportweg.
  4. Voltooiing van het gebouw na gereedheid luchttransportwegen.
  5. Bouwwarmte levering en proefdraaien van de installatie voor overdracht

In onderstaande grafiek is indicatief aangegeven wat de verschillende stadia in een standaard proces zonder bijzondere voorzieningen bijdragen aan de inwendige vervuiling van de luchtkanalen.
grafiek

Bekijk het volledige document door hier de bijlage te downloaden.