Interview Luka-voorzitter Dick Visch: “Luka is een sterk merk”

Gepubliceerd op: 3 augustus 2017


Luka-voorzitter Dick Visch is inmiddels aan zijn 2e periode bezig. 2013-2016 was de eerste periode van zijn voorzitterschap. Inmiddels is dit verlengd met nog een keer 3 jaar. Deze periode eindigt in 2019. Hij praat ons bij over de laatste ontwikkelingen en de Luka-plannen
voor de toekomst.
Dick Visch voorzitter Luka
“Bij het begin van mijn voorzitterschap hebben we met een externe partij in mei 2013 een inventarisatie uitgevoerd bij alle leden.”, begint Dick zijn verhaal. “Ze hebben toen aangegeven wat ze belangrijk vonden voor de Luka en daar is een Strategisch beleidsplan uitgekomen, wat inmiddels grotendeels is uitgevoerd”. Intussen is zijn voorzitterschap nog eenmaal verlengd. “Met nadruk op eenmaal, want ik vind dat een voorzitterschap niet langer dan maximaal 2 periodes mag duren. Dan dient er een nieuwe vaandeldrager te komen, die met fris elan en nieuwe ideeën aan de slag gaat om de Luka weer een stapje verder te brengen. “Luka is een sterk merk”, vervolgt Dick. “In elk bestek staat tegenwoordig de Luka wel vermeld. Toch is er bij veel adviseurs en installateurs nog veel onduidelijkheid over waar de Luka nu echt voor staat en wat de werkwijze van de Luka is. In 2014 zijn we als Luka overgestapt naar luchtdichtheidsklasse C, maar ik kom nog steeds bestekken tegen waarin Luka klasse B staat. Dat betekent nog werk voor de PR-commissie om deze C-boodschap van de Luka beter met de markt te communiceren en de Luka als sterk merk verder uit te bouwen”.

Signaal naar de markt
“De Luka moet van toegevoegde waarde zijn voor onze leden”, vertelt Dick. “Wij betalen allemaal graag onze contributie, maar dat moet op een of de andere manier terugkomen. Tijdens de crisistijd is dit natuurlijk moeilijk te genereren geweest. En de prijs is nog steeds grotendeels bepalend voor het uitgeven van opdrachten. De kwaliteit komt dan weleens in het geding. Daarom is de control functie van de Luka zo belangrijk. Toevallig kwam er vorige week een mailtje binnen bij onze secretaris van een adviseur die de Luka verzocht om op de bouw te komen kijken of het geleverde luchtkanalenwerk wel aan de kwaliteitseisen voldeed. Want er was twijfel over de kwaliteit van de kanalen?! Die waren gemonteerd door een niet Luka-lid, dus daar willen en kunnen wij als Luka niets mee. Hadden ze maar met een Luka-lid samen moeten werken, dan was dit niet gebeurd. Daar trekken wij onze handen van af. Ook als signaal naar de markt toe”.

Luka standaardeis RGB
“De adviseur schrijft het bestek. De installateur vraagt de prijzen aan en gaat er scherp in met als doel het via de onderaannemers terug te verdienen. In veel gevallen is dit nog steeds de vechtmarkt waar we in zitten. Toch wordt er steeds meer aan de Luka gerefereerd door de markt als het om kwaliteitscriteria gaat. Zo heeft inmiddels ook de RVB Rijksvastgoedbedrijf (voorheen RGB, Rijks Gebouwen Dienst), onder het kopje luchtkanalen de Luka-standaard vast onderdeel van haar eisenprogramma gemaakt. Daar hebben we ook aan meegewerkt. Voor de toekomst een prima vooruitzicht. Daar mogen we toch wel trots op zijn. Zo zal zelfs de RVB in de toekomst de Luka voorschrijven als kwaliteitsstandaard. Het zou mooi zijn als dit ook verder in de wettelijke regelgeving doorgevoerd gaat worden. Dat was ook een van de doelstelling van het strategiebeleid van 2013, dus dat gaat de goede kant op”.

Vroeg bij een project betrokken
“Tegenwoordig zijn er wel steeds meer installateurs die ook contractueel verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van een gebouw voor bijvoorbeeld 10 of 20 jaar. In dat geval is de kwaliteit van het luchtkanalensysteem natuurlijk van levensbelang. Dit gaat nog verder als dit contract ook eisen omvat met betrekking tot de luchtkwaliteit en energie-minimalisering en dergelijke. Als de installateur ook verantwoordelijk wordt voor de energiekosten, gaat hij op een andere manier tegen kwaliteit van de installaties aankijken. Dan wordt hij vanzelf alerter om luchtdichte kanalen te krijgen en energiezuinige installaties. Luka klasse C betekent in veel gevallen een flinke energiebesparing. Het is daarom ook verstandig om met de Luka BIM-bibliotheek te werken. In dit soort gevallen kan de Luka een steeds grotere rol gaan spelen. Al in een vroeg stadium bij het project betrokken worden is dan een pre. Dan komt onze kennis en kunde het beste tot z’n recht. Ook bij de BIM- en BREEAM-gebouwen kan de Luka volwaardig meedoen. Als er door iedereen met dezelfde tekeningen gewerkt wordt, zijn de faalkosten minimaal. En dat komt de kwaliteit van het gehele project ten goede. Ook van de luchtkanalen” Opleiden & samen werken “In 2018 dient minimaal 50% van de monteurs Luka-gekwalificeerd te zijn. Vandaar dat we ook flink geïnvesteerd hebben in een E-learning monteurscursus”, meldt Dick. “Verder wordt er voortdurend gewerkt aan een betere samenwerking met andere brancheverenigingen. Zo is met de VLA de samenwerking geïntensiveerd. In dit kader heeft de Luka ook meegewerkt aan het project binnenluchttechniek. Dat is vorig jaar door de VLA gelanceerd. Ook met de TVVL, het kennisinstituut voor luchtbehandeling en installatie, worden de contacten steeds intensiever. Bijvoorbeeld op het gebied van uitwisseling van kennis en kunde. Waar zit de overlap qua vakgebied in en hoe kun je daarin de krachten bundelen? Zo kun je ook voorstellen dat we met de TVVL samen gaan werken op het gebied van de monteurscursussen. Verder hebben we de laatste tijd ook meer contact gezocht met andere partijen in de bouw, waaronder wanden en plafondbouwers, om een betere afstemming van de werkzaamheden te generen”.

Bestuur op orde
“Het Luka-bestuur is qua organisatie praktisch op orde”, aldus Dick. “De leiding van de Commissie Milieu en Techniek (CMT) ligt in de handen van Marcel Pullens. Erik Barth voert de PR-commissie aan (PRC) en John Rook heeft de leiding bij de Organisatie commissie. Secretaris Cor Franssen en penningmeester Eddy Vink completeren het bestuur. Dat marcheert aardig door. De komende jaren kunnen we vooruit. Zo leven er plannen voor een speciale Luka-bijeenkomst in het najaar. Een ideaal podium om het E-handboek en de E-learning monteurscursus te presenteren en toe te lichten. Deze cursus is namelijk ook voor niet Luka-bedrijven beschikbaar. Ook liggen er plannen om eigen Luka-gekwalificeerde keurmeesters in te gaan zetten. Deze projectleiders kunnen dan naast de TUV-samenwerking als Luka-kwaliteitsmanager per bedrijf een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteitsstandaard. Zo zijn we voortdurend bezig om het kwaliteitsniveau op een hoger peil te brengen”.