2022-06
Hoofdstuk 2

2.5.3 Ronde kanalen van mineraal wol

2.5.3.1 Materiaalkwaliteit

De kanalen zijn gemaakt van gecomprimeerd glaswol, voorzien van een verstevigde folie aan de binnen- en buitenzijde van het kanaal. De waterdampbestendigheid > 140m2h Pa/mg

2.5.3.2 Materiaaldikte

De gemiddelde isolatiedikte is 30mm.

2.5.3.3 Verbindingen in kanaal

In de kanalen zitten geen langsverbindingen. Door het fabricageproces ontstaat een geheel gesloten binnen-, tussen en buitenmantel.

2.5.3.4 Verbindingen in hulpstukken

Hulpstukken worden vervaardigd uit halve geperste schaaldelen, welke aan elkaar verlijmd worden. De buiten- en binnenmantel van het hulpstuk worden geheel omhuld met verstevigde folie. Door de constructie heeft het hulpstuk voldoende stijfheid en stevigheid.

2.5.3.5 Afmetingen

De kanalen worden uitgevoerd in standaarddiameters die zijn aangegeven in onderstaande tabel.
Het is mogelijk om met een daarvoor bedoelde rechthoekige vervormer het kanaal rechthoekig te maken. De maatvoeringen en vorm hiervoor staan in onderstaande tabel.

2.5.3.6 Lengte buizen

De buizen worden vervaardigd met een standaardlengte van 2350 mm. Het kanaal is verder simpel in te korten naar de gewenste lengte.

2.5.3.7 Afdichting kopse zijde buizen

Voor het afdekken van de kanaaleinde (isolatie) voor het maken van een juiste luchtdichte verbinding met het hulpstuk wordt een speciale eindafdichting gemaakt. Vervaardigd van kunststof. Voor montage zie de montage handleiding van de fabrikant.

2.5.3.8 Bochten

Wat vorm betreft worden bochten standaard uitgevoerd met een straal gemeten over het hart van de bocht, gelijk aan de diameter. (binnendiameter) De bochten worden uitgevoerd in een hoek van 90° of 45° met een tolerantie van ± 2°. De bochten bestaan uit 1 segment. Zie voor maatvoering tabel hieronder.

2.5.3.9 Verlopen

Verlopen worden symmetrisch uitgevoerd. Verlopen zijn gemaakt om twee verschillende maten buizen met elkaar te verbinden.
De verlopen worden gemaakt van sendzimir verzinkt staal. Het deel van het verloop dat niet in het kanaal valt, dient te worden geïsoleerd met een materiaal dat dezelfde eigenschappen heeft als het basismateriaal van de buizen.

2.5.3.10 Aftakkingen / T-stukken

Een aftakking/splitsing wordt tot stand gebracht met een voorgevormd T-Stuk. De T-stukken zijn hetzelfde vervaardigd als de bochten. Afmetingen volgens onderstaande tabel.

2.5.3.11 Verbindingsstukken

Verbindingsstukken zijn vervaardigd van sendzimir verzinkt staal, passend in de buizen. Er zijn twee type verbindingsstukken;

  • Verbinding tussen buizen onderling
  • Het verbinden van de buis met een standaard spiraal gefelste buis

De afmeting en insteeklengte van deze verbindingsstukken is geheel afgestemd op het buizensysteem.
De verbindingen worden vastgezet met daarvoor bedoeld versterkt tape, (tape volgens aanbeveling van de leverancier) en gaan om de buitenmantel van het geïsoleerde kanaal.

2.5.3.12 Erosiebestendigheid

Teneinde de erosiebestendigheid te kunnen garanderen, zijn de kanalen inwendig afgewerkt met een versterkte aluminium folie laag.

2.5.3.13 Brandwerendheid

De kanalen zijn geclassificeerd volgens de EN 13501-1:2007 – A2-S1, d0 (onbrandbaar).

2.5.3.14 Systeemdruk/luchtdichtheid

De maximaal toelaatbare systeemdruk bedraagt 1000Pa (inwendige overdruk).
De maximale onderdruk bedraagt -400Pa.
Het kanaal is getest volgens de EN1507:2006 , luchtdichtheidsklasse D.

2.5.3.15 Bedrijfstemperatuur

De maximale bedrijfstemperatuur is -40°C - +60°C.

2.5.3.16 Overgang mineralen wol naar staal

De overgang naar stalen ronde kanalen geschiedt door middel van het daarvoor bedoelde overgangsstuk type adapter.

2.5.3.17 Toleranties

Toleranties voor ronde kanalen zijn +/- 1 mm.

Mail deze pagina


Inloggen