2022-06
Hoofdstuk 2

2.1.4 Ovale kanalen van verzinkt staal

2.1.4.1 Plaatkwaliteit

Voor het vervaardigen van verzinkte luchtkanalen wordt plaatstaal toegepast met corrosiewerende op zink gebaseerde coatings, aangebracht volgens het sendzimir procedé, in de kwaliteiten:

  • DX51D Z 275 MAC met een tweezijdige zinklaag van 275 g/m² volgens drievlakkenproef gemeten (gemiddelde dikte van 20 micron per zijde). Plaatkwaliteit/zinkkwaliteit volgens NEN-EN 10346, toleranties volgens NEN-EN 10143.
  • DX51D ZMA140 AC met een tweezijdige zinklaag van 140 g/m² volgens drievlakkenproef gemeten (gemiddelde dikte van 10 micron per zijde).

Plaatkwaliteit/zinkkwaliteit in lijn met NEN-EN 10346, toleranties in lijn met EN 10143.

2.1.4.2 Plaatdikte

Plaatdikte ovale kanalen
Verzinkte luchtkanalen worden uitgevoerd in een plaatdikte die afhankelijk is van de grootste kanaalzijde, zoals onderstaand gespecificeerd. De kanalen worden bij deze dikte zo gefabriceerd dat voldoende stijfheid tegen vervorming en hinderlijke trillingen aanwezig is. Uitgaande van de grootste kanaalzijde geldt als minimale plaatdikte:

Plaatdikte ovale hulpstukken
Bij de veel voorkomende afmetingen worden onderstaande plaatdikten toegepast. Uitgaande van de grootste kanaalzijde geldt als minimale plaatdikte:
(e.e.a. afhankelijk van fabricagewijze hulpstuk).

Toleranties
De maximale toleranties voor de lengte van een recht kanaal is 0,005 x L
De tolerantie voor de ovale kanalen is +0 tot +13 mm
De maximale tolerantie voor de hoeken is 20°
De toleranties voor de ovale hulpstukken is -2 tot -13 mm

2.1.4.3 Verbinding in ovale kanalen

De verbinding in ovale kanalen is afhankelijk van de fabrikant.
De volgende vormen komen voor:

  • Vlakke fels
  • Lasnaad

Doel is dat er voldoende stijfheid en luchtdichtheid wordt verkregen.

2.1.4.3 Verbinding in hulpstukken

De verbinding van de naden in hulpstukken wordt zo uitgevoerd dat voldoende stijfheid en luchtdichtheid wordt verkregen. Deze verbinding wordt uitgevoerd door middel van lassen of felsen. Beschadigingen van de zinklaag, die roest tot gevolg kunnen hebben, dienen zorgvuldig te worden bijgewerkt met een corrosiewerende verf.

2.1.4.5 Lengte van ovale kanalen

Afhankelijk van fabrikant, kunnen in principe de kanalen in iedere gewenste lengte worden gemaakt. Uit technische overwegingen wordt de lengte veelal niet kleiner uitgevoerd dan 300 mm.

2.1.4.6 Afmetingen ovale kanalen en equivalente diameters

De kanalen worden uitgevoerd in standaardafmetingen die zijn aangegeven in CEN draft nov 2004 /no 00156091. Zie onderstaande tabel. Equivalente diameters staan tussen haakjes.

2.1.4.7 Bochten

Horizontaal
Wat vorm betreft worden bochten standaard uitgevoerd met een straal gemeten over het hart van de bocht, gelijk aan de breedtemaat. Standaard worden bochten uitgevoerd in hoeken van 15°, 30°, 45°, 60° en 90°, in gesegmenteerde uitvoering met een tolerantie van ± 2°. Segmentbochten ≥45° bestaan uit minimaal 3 segmenten.

Verticaal
Wat vorm betreft worden bochten standaard uitgevoerd met een straal gemeten over het hart van de bocht, gelijk aan de breedtemaat, met uitzondering van de diameters 63 en 80 waarvan de straal 100 mm is. Standaard worden bochten uitgevoerd in hoeken van 15°, 30°, 45°, 60° en 90°, in gesegmenteerde uitvoering met een tolerantie van ± 2°. Segmentbochten ≥45° bestaan uit minimaal 3 segmenten.

2.1.4.8 Verlopen (ovaal-ovaal / ovaal-rond / ovaal-rechthoekig)

Verlopen kunnen zowel symmetrisch als a-symmetrisch (zowel x-as als y-as) worden uitgevoerd en hebben een tophoek van minimaal 15° en maximaal 60°.
Standaard worden symmetrische verlopen toegepast.

2.1.4.9 Aftakkingen (rond of ovaal)

Een aftakking (afsplitsing van een doorgaand hoofdkanaal aan hoogte zijde) kan tot stand worden gebracht door middel van een:

  • zadelstuk, in combinatie met rechte buis (rond en ovaal);
  • T-stuk, als compleet hulpstuk (rond of ovaal);
  • kruisstuk, als compleet hulpstuk; (rond of ovaal) en kan standaard worden uitgevoerd onder hoeken van 90° en 45°. Uitvoeringen onder een hoek < 45° dienen uit technische overwegingen te worden vermeden. Op de breedte zijde van het kanaal kan ook een aftakking (rond) tot stand worden gebracht, door middel van een vlak zadelstuk. Zowel in 90 als in 45 graden.

Mail deze pagina


Inloggen