2022-06
Hoofdstuk 3

3.2.2 Verwarmer voor kanaalinbouw - warm water

Functie
Een warm waterverwarmer voor kanaalinbouw, of warm waterkanaal-/naverwarmer, wordt toegepast in een luchttransportsysteem om lucht te verwarmen. De warmteoverdracht vindt plaats door middel van warm water.

Materiaalkwaliteit en -diktes
Voor normale comfortventilatie worden warm waterverwarmers voor kanaalinbouw vervaardigd uit de volgende materialen:

  • Omkasting: sendzimir verzinkt staal of Alu-zink plaatmateriaal;
  • Verwarmingselement:
    • Pijpen: koper
    • Lamellen: aluminium;
  • Andere materiaalkeuze, afhankelijk van de toepassing, in overleg met de leverancier.

Verbindingen
De warm waterkanaalverwarmer is verkrijgbaar met ronde en rechthoekige verbindingen.

Afmetingen
De verkrijgbare nominale afmetingen van de tussengebouwde warm waterverwarmers zijn gestandaardiseerd naar NEN-EN 1505 (rechthoekige aansluitingen) en NEN-EN 1506 (ronde aansluitingen) en kunnen worden gekozen als aangegeven in de tabellen voor standaardafmetingen, zoals vermeld in dit handboek onder hoofdstuk 2.1.1.6 (rechthoekige aansluitingen) en 2.1.3.6 (ronde aansluitingen). Ze hebben betrekking op de inwendige afmetingen met een tolerantie van +0 tot -5 mm. De afmetingen zijn afhankelijk van het fabricaat.

Inspectiemogelijkheden
Het moet altijd mogelijk zijn om tussengebouwde warm waterverwarmers te inspecteren op lekkages en vervuiling. Daarvoor dient de verwarmer te zijnvoorzien van een afneembare inspectiedeksel. Deze deksel is luchtdicht op de behuizing bevestigd.

Montagevoorschriften
Warm waterkanaalverwarmers dienen te worden gemonteerd conform de voorschriften van de fabrikant. Indien aanwezig en deze minimaal voldoen aan de eisen volgens paragraaf 3.1.4.

Duurzaamheidsaspecten
Ingebouwde verwarmers met ronde aansluitingen zijn efficiënter aan te sluiten op de luchtkanalen dan verwarmers met rechthoekige aansluitingen en leveren een bijdrage aan de luchtdichtheid van het luchtkanaalsysteem, indien deze appendages voldoende luchtdichtheid bezitten volgens NEN-EN 15727.

Mail deze pagina


Inloggen