2022-06
Hoofdstuk 3

3.2.8 Variabel volumeregelaar

Functie
Een variabel volumeregelaar, VAV-regelaar of VVR, wordt toegepast in een luchttransportsysteem voor het meten en automatisch regelen van luchthoeveelheden op basis van een externe waarde, zoals CO2, temperatuur, aanwezigheid, etc. Wanneer de gemeten waarde verandert, zal de stand van het klepblad automatisch worden aangepast, zodat de luchthoeveelheid wijzigt.

Materiaalkwaliteit en -diktes
Voor normale comfortventilatie worden variabel volumeregelaars vervaardigd uit de volgende materialen:

  • Omkasting: sendzimir verzinkt staal;
  • Klepblad: sendzimir verzinkt staal, voorzien van rubberen afdichtingsring;
  • Andere materiaalkeuze, afhankelijk van de toepassing, in overleg met de leverancier.

Verbindingen
De variabel volumeregelaar is verkrijgbaar met ronde en rechthoekige verbindingen.

Afmetingen
De verkrijgbare nominale afmetingen van de tussengebouwde variabel volumeregelaars zijn gestandaardiseerd naar NEN-EN 1505 (rechthoekige aansluitingen) en NEN-EN 1506 (ronde aansluitingen) en kunnen worden gekozen als aangegeven in de tabellen voor standaardafmetingen, zoals vermeld in dit handboek onder hoofdstuk 2.1.1.6 (rechthoekige aansluitingen) en 2.1.3.6 (ronde aansluitingen). Ze hebben betrekking op de inwendige afmetingen met een tolerantie van +0 tot -5 mm. De afmetingen zijn afhankelijk van het fabricaat.

Inspectiemogelijkheden
Het moet altijd mogelijk zijn om tussengebouwde variabel volumeregelaars te inspecteren op werking en klepstand (dit is meestal van buitenaf te controleren).

Montagevoorschriften
Variabel volumeregelaars dienen te worden gemonteerd conform de voorschriften van de fabrikant. Indien aanwezig en deze minimaal voldoen aan de eisen volgens paragraaf paragraaf 3.1.4.
Er dient rekening te worden gehouden met een minimale afstand van of naar een bocht, ventilator, klep, etc. Deze afstand is per leverancier verschillend. Indien er geen eenduidige opgave door de leverancier voorhanden is wordt bij ronde variabele volumeregelaars hiervoor een minimale afstand van 1 tot 2 x de aansluitdiameter geadviseerd.
Bij rechthoekige constant volumeregelaars wordt een minimale afstand van 1 tot 3 x de kanaalbreedte geadviseerd (afhankelijk van de gewenste meetnauwkeurigheid; hoe groter de afstand des te hoger de nauwkeurigheid van de meting).

Isolatie
De behuizing van de variabel volumeregelaar is tevens af fabriek verkrijgbaar met geluidsisolatie.

Duurzaamheidsaspecten
Variabel volumeregelaars met ronde aansluitingen, voorzien van rubberen afdichtingsringen, zijn efficiënt aan te sluiten op luchtkanalen en leveren een bijdrage aan de luchtdichtheid van het luchtkanaalsysteem, indien de appendages voldoende luchtdichtheid bezitten volgens NEN-EN 1751. Het VAV-principe wordt toegepast om energie te besparen. De luchthoeveelheid en dus het benodigde energiegebruik van de luchtbehandelingsinstallatie wordt bepaald op basis van de vraag uit het gebouw of de ruimte.

Variabel volumeregelaar

Mail deze pagina


Inloggen