2022-06
Hoofdstuk 3

3.1.3 Transport en opslag appendages (algemeen)

Het transport en opslag van appendages dient op een verantwoorde wijze plaats te vinden, zodanig dat transportschade wordt voorkomen. Appendages zijn gevoelig voor vervorming door onzorgvuldige of ruwe behandelingen. Zorgvuldig afladen is derhalve een noodzaak. Beschadigingen aan appendages verhogen de kans op lekkages. Het verdient daarom aanbeveling voor het transport gebruik te maken van houten (of kunststof) kratten, dozen of containers.

Bij toelevering aan het luchtkanalenbedrijf dient transport en opslag onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en door deze te worden verzorgd. Appendages dienen tijdig te worden aangeleverd en zorgvuldig te worden opgeslagen vlakbij de plaats van montage. Bij te vroege levering ontstaat kans op vervuiling of beschadigingen in de bouw. Bij te late levering ontstaan meerkosten door moeilijkere montage en een aparte montagecyclus met kans op luchtlekkages.

Mail deze pagina


Inloggen