2022-06
Hoofdstuk 3

3.3.2 Rechthoekige appendages

Voor de bepaling van de toelaatbare luchtlekkage van kleppenregisters, is voor de lengte van deze appendages een equivalente lengte aangegeven van 1 meter, wanneer de werkelijke lengte kleiner of gelijk is aan 1 meter. Uit praktische overwegingen is door Luka met leveranciers c.q. fabrikanten overeen gekomen deze equivalente lengte voor alle rechthoekige appendages te hanteren. Dit voor zover de technische uitvoering dit toelaat en de werkelijke lengte kleiner is dan 1 meter.

De formule voor de maximale luchtlekkage voor rechthoekige appendages is:
øL/app = f.Ps 0,65.(2H + 2B).L

Waarbij:
øL/app = maximale hoeveelheid leklucht in l/s
f = lekfactor
Ps = statische druk Pa
B = breedte van het component in meters
H = hoogte van het component in meters
L = lengte van het component in meters, L = 1 wanneer de lengte van de appendage kleiner is dan 1 meter of de werkelijke lengte als de lengte meer is dan 1 meter.

Mail deze pagina


Inloggen