2022-06
Hoofdstuk 3

3.2.11 Meetstation

Functie
Een meetstation, of meetkruis, wordt toegepast in een luchttransportsysteem voor het meten van de actuele luchthoeveelheid.

Materiaalkwaliteit en -diktes
Voor normale comfortventilatie worden meetstations vervaardigd uit de volgende materialen:

  • Omkasting: sendzimir verzinkt staal;
  • Meetpunten: sendzimir verzinkt staal of aluminium;
  • Andere materiaalkeuze, afhankelijk van de toepassing, in overleg met de leverancier.

Verbindingen
Het meetstation is verkrijgbaar met ronde en rechthoekige verbindingen.

Afmetingen
De verkrijgbare nominale afmetingen van de tussengebouwde meetstations zijn gestandaardiseerd naar NEN-EN 1505 (rechthoekige aansluitingen) en NEN-EN 1506 (ronde aansluitingen) en kunnen worden gekozen als aangegeven in de tabellen voor standaardafmetingen, zoals vermeld in dit handboek onder hoofdstuk 2.1.1.6 (rechthoekige aansluitingen) en 2.1.3.6 (ronde aansluitingen). Ze hebben betrekking op de inwendige afmetingen met een tolerantie van +0 tot -5 mm. De afmetingen zijn afhankelijk van het fabricaat.

Montagevoorschriften
Meetstations dienen te worden gemonteerd conform de voorschriften van de fabrikant. Indien aanwezig en deze minimaal voldoen aan de eisen volgens paragraaf 3.1.4.
Het meetstation dient zodanig te worden gemonteerd, dat de pijl op de omkasting wijst in de luchtrichting. Dit is zeer belangrijk voor een goede werking. Er dient rekening te worden gehouden met een minimale afstand van of naar een bocht, ventilator, klep, etc. Bij ronde meetstations wordt hiervoor een minimale afstand van 2 x de aansluitdiameter geadviseerd. Bij rechthoekige constant volumeregelaars wordt een minimale afstand van 2 x de kanaalbreedte geadviseerd.

Duurzaamheidsaspecten
Meetstations met ronde aansluitingen, voorzien van rubberen afdichtingsringen, zijn efficiënt aan te sluiten op luchtkanalen en leveren een bijdrage aan de luchtdichtheid van het luchtkanaalsysteem, indien de appendages voldoende luchtdichtheid bezitten volgens NEN-EN 15727.

Meetstation

Mail deze pagina


Inloggen