2022-06
Hoofdstuk 3

3.3.1 Meetmethode luchtlekkage van appendages

Ten einde te kunnen beoordelen of een appendage aan de gestelde luchtdichtheidseis voldoet, dienen er metingen te worden gedaan. Het werkingsprincipe van de meting is in principe dezelfde als bij het meten aan luchtkanalen. Voor de metingen aan de enkele appendage is een standaard proefopstelling vereist. Deze meetopstelling ziet er uit als weergegeven naast de tekst. Voor het Luka Kwaliteitscertificaat verlangen Luka-leden meetrapporten van leveranciers van appendages dan wel informatie middels het “Luka Appendage Register”, het “LAR”, om te kunnen beoordelen of de geprojecteerde appendages voldoen aan de gestelde luchtdichtheidseis. Metingen dienen uitgevoerd te zijn door een meetinstituut met een kwaliteitssysteem volgens ISO 17025. De (inter)nationale accreditatie-instelling van dit meetinstituut dient erkend en aangesloten te zijn bij de EA of MLA. Met betrekking tot de erkenning wordt verwezen naar de website van de Raad van Accreditatie. Tevens accepteren de Luka-leden eigen meetrapporten van leveranciers van appendages, mits deze leveranciers beschikken over een geldig TÜV Rheinland Meetlabel.

Er zijn een drietal Europese normen welke betrekking hebben op het meten van luchtdichtheid voor appendages:

  • NEN-EN 1751; toepasbaar op kleppenregisters en regel- en/of afsluitkleppen
  • NEN-EN 13180; toepasbaar op flexibele slangen
  • NEN-EN 15727; toepasbaar op overige appendages (enkel gemeten op overdruk)
Meetmethode luchtlekkage van appendages

Mail deze pagina


Inloggen