2022-06
Hoofdstuk 3

3.2 Luka Appendage Register (LAR)

Om de luchtdichtheid, klasse C, van de luchttransportweg te kunnen garanderen dienen de Luka-leden te beschikken over de resultaten van luchtdichtheidsmetingen aan appendages.

In het “Luka Appendage Register”, het zg. LAR, zijn deze resultaten per soort appendage, met bijbehorende leverancier, opgenomen. De te hanteren norm voor meting van de luchtdichtheid is in het register weergegeven.

Aangezien Luka-leden voor de luchtdichtheid van de luchttransportweg minimaal klasse C hanteren, dienen de appendages ook aan minimaal deze klasse te voldoen. Appendages, opgenomen in het LAR, voldoen aan de montagevoorschriften volgens NEN-EN 1505 t/m 1507 en hebben een luchtdichtheid van minimaal klasse C. In het LAR worden 17 appendages onderscheiden, waarvan de kwaliteitsnormen voor elke appendage hierna worden omschreven:

Voor de actuele LAR zie Luka Appendage Register.

Mail deze pagina


Inloggen