2022-06
Hoofdstuk 3

3.1.1 Luchtdichtheid appendages (algemeen)

De optredende luchtlekkage van de luchttransportweg dient te worden beperkt om het energiegebruik van de luchtbehandelingsinstallatie te minimaliseren. Uitgangspunt is dat, indien de luchtkanalen voldoen aan luchtdichtheidseisen, ook aan tussen te bouwen appendages luchtdichtheidseisen dienen te worden gesteld. Deze luchtdichtheidseisen zijn dezelfde als internationaal afgesproken in de NEN-EN 1751, 13180 en 15727 (afhankelijk van het soort appendage). In het Kwaliteitshandboek wordt per appendage de te hanteren norm vermeld. Indien besteksmatig niet anders is aangegeven, hanteert Luka klasse C als luchtdichtheidseis. Appendages dienen daarom minimaal te voldoen aan luchtdichtheidsklasse C. Appendages voorzien van ronde aansluitingen met rubber “safe” afdichtingen verdienen de voorkeur, daar hierbij op een efficiëntere wijze aan luchtdichtheidseisen ten aanzien van de totale luchttransportweg kan worden voldaan. Door toepassing van "safe" afdichtingen wordt de luchtdichtheid van het appendage zelf niet vergroot.

Mail deze pagina


Inloggen