2022-06
Hoofdstuk 3

3.2.6 Kleppenregister - rechthoekig

Functie
Een rechthoekig kleppenregister, of jaloezieklep, wordt toegepast in een rechthoekig luchttransportsysteem voor het regelen en/of mengen van luchtstromen. Het kleppenregister kan, indien de klepbladen zijn voorzien van een rubberen afdichting, ook worden toegepast om luchtstromen volledig af te sluiten. Het kleppenregister kan gelijkroterend, dan wel contraroterend worden uitgevoerd.

Materiaalkwaliteit en -diktes
Voor normale comfortventilatie worden kleppenregisters vervaardigd uit de volgende materialen:

  • Omkasting: sendzimir verzinkt staal;
  • Klepbladen (gelijkroterend of contraroterend): sendzimir verzinkt staal, eventueel voorzien van een rubberen afdichting;
  • Andere materiaalkeuze, afhankelijk van de toepassing, in overleg met de leverancier.

Verbindingen
Het kleppenregister beschikt over rechthoekige verbindingen en dient te zijn voorzien van een flensrand volgens NEN-EN 1505 of ISO 13351, zodat de appendage deugdelijk kan worden verbonden met het luchtkanaalsysteem. Het kleppenregister kan ook worden voorzien van een ronde aansluitflens (één of twee zijden), zodat de appendage kan worden aangesloten op een rond luchtkanaalsysteem.

Afmetingen
De verkrijgbare nominale afmetingen van de tussengebouwde kleppenregisters zijn gestandaardiseerd naar NEN-EN 1505 (rechthoekige aansluitingen) en kunnen worden gekozen als aangegeven in de tabellen voor standaardafmetingen, zoals vermeld in dit handboek onder hoofdstuk 2.1.1.6 (rechthoekige aansluitingen). Ze hebben betrekking op de inwendige afmetingen met een tolerantie van +0 tot -5 mm. De afmetingen zijn afhankelijk van het fabricaat.

Montagevoorschriften
Kleppenregisters dienen te worden gemonteerd conform de voorschriften van de fabrikant. Indien aanwezig en deze minimaal voldoen aan de eisen volgens paragraaf 3.1.4.

Duurzaamheidsaspecten
Kleppenregisters met ronde aansluitflenzen, voorzien van rubberen afdichtingsringen, zijn efficiënt aan te sluiten op luchtkanalen en leveren een bijdrage aan de luchtdichtheid van het luchtkanaalsysteem, indien de appendages voldoende luchtdichtheid bezitten volgens NEN-EN 1751.

Gelijkroterend        Contraroterend

   

Kleppenregister - rechthoekig

Kleppenregister - rechthoekig

Mail deze pagina


Inloggen