2022-06
Hoofdstuk 3

3.2.5 Irisklep - rond

Functie
Een irisklep, iris regelklep of diafragmaklep, wordt toegepast in een rond luchttransportsysteem voor het meten, regelen en/of aanpassen van luchthoeveelheden.

Materiaalkwaliteit en -diktes
Voor normale comfortventilatie worden iriskleppen vervaardigd uit de volgende materialen:

  • Omkasting: sendzimir verzinkt staal;
  • Diafragmaklep: sendzimir verzinkt staal;
  • Regelmoer en -hendel: kunststof;
  • Andere materiaalkeuze, afhankelijk van de toepassing, in overleg met de leverancier.

Verbindingen
De irisklep beschikt over ronde verbindingen, voorzien van een rubberen afdichtingsring voor een luchtdichte aansluiting op het luchtkanaalsysteem.

Afmetingen
De verkrijgbare nominale afmetingen van de tussengebouwde iriskleppen zijn gestandaardiseerd naar NEN-EN 1506 (ronde aansluitingen) en kunnen worden gekozen als aangegeven in de tabellen voor standaardafmetingen, zoals vermeld in dit handboek onder hoofdstuk 2.1.3.6 (ronde aansluitingen). Ze hebben betrekking op de inwendige afmetingen met een tolerantie van +0 tot -5 mm. De afmetingen zijn afhankelijk van het fabricaat.

Montagevoorschriften
Iriskleppen dienen te worden gemonteerd conform de voorschriften van de fabrikant. Indien aanwezig en deze minimaal voldoen aan de eisen volgens paragraaf 3.1.4.

Er dient rekening te worden gehouden met een minimale afstand van of naar een bocht, ventilator, klep, etc. Bij iriskleppen wordt hiervoor een minimale afstand van 1 x de aansluitdiameter geadviseerd.

Duurzaamheidsaspecten
Iriskleppen, voorzien van rubberen afdichtingsringen, zijn efficiënt aan te sluiten op luchtkanalen en leveren een bijdrage aan de luchtdichtheid van het luchtkanaalsysteem, indien de appendages voldoende luchtdichtheid bezitten volgens NEN-EN 1751.
Een irisklep beschikt, in tegenstelling tot standaard inregelkleppen, niet over een doorgaande as, waardoor het kanaal eenvoudig gereinigd kan worden zonder dat de klep verwijderd hoeft te worden. Vanwege het feit dat iriskleppen efficiënter reinigbaar zijn dan standaard regelkleppen, kan er op onderhoud worden bespaard.

Irisklep - rond

Mail deze pagina


Inloggen