2022-06
Hoofdstuk 3

3.1.2 Inwendige reinheid appendages (algemeen)

Het verdient aanbeveling om de appendages tegen vervuiling te beschermen. Appendages met ronde aansluitingen kunnen hiertoe worden voorzien van stofkappen. Appendages met rechthoekige aansluitingen kunnen worden afgedekt met folie of worden voorzien van stofkappen. Wanneer genoemde stofkappen en/of folie pas worden verwijderd wanneer de betreffende aansluiting daadwerkelijk is aangesloten op het luchtkanaalsysteem, wordt de mate van vervuiling geminimaliseerd.

Om de installatie goed te kunnen inspecteren zijn er voldoende inspectieluiken nodig. De luiken dienen op de juiste plaats aangebracht te worden en van voldoende afmeting. Voor de componenten bestaat voorkeur voor componenten met inspectieluik. Naast de luiken voor service behoevende componenten, die niet voorzien zijn van een inspectieluik, is het aanbevelingswaardig dat aanvullend luiken aangebracht worden ter plaatse van schachten, technische ruimtes en verdiepingen. De luiken dienen goed bereikbaar te zijn en door de coördinerende partij duidelijk op tekening aangegeven te worden. Bij voorkeur dient als uitgangspunt voor de inspectievoorzieningen NEN-EN 12097 gehanteerd te worden.

Mail deze pagina


Inloggen