2022-06
Hoofdstuk 3

3.2.18 Inspectieluik

Functie
Een inspectieluik, of inspectiedeksel, wordt toegepast in een luchttransportsysteem voor eenvoudige toegang tot en controle op vervuiling van een rond of rechthoekig kanaal.

Materiaalkwaliteit en -diktes
Voor normale comfortventilatie worden inspectieluiken vervaardigd uit de materialen waaruit de luchtkanalen zijn vervaardigd. Een uitzondering hierop zijn de mineraalwol en hardschuim kanalen, waarbij metalen luiken kunnen worden toegepast. Andere materiaalkeuze, afhankelijk van de toepassing, in overleg met de leverancier.

Verbindingen
Het inspectieluik is verkrijgbaar voor ronde en rechthoekige kanalen en is voorzien van een rubberen afdichting op het inwendige deel voor een luchtdichte aansluiting op het luchtkanaalsysteem.

Afmetingen
De afmetingen zijn afhankelijk van het fabricaat en kunnen als voorbeeld worden gekozen als aangegeven in de navolgende tabel voor standaard afmetingen. De nominale maten van de inspectieluiken hebben een tolerantie van +0 tot -5 mm.

Inspectiemogelijkheden
Het moet altijd mogelijk zijn om in- of opgebouwde inspectieluiken af te nemen en terug te plaatsen. Om de installatie goed te kunnen inspecteren zijn er voldoende inspectieluiken nodig. De luiken dienen op de juiste plaats aangebracht te worden en van voldoende afmeting. Voor de componenten bestaat voorkeur voor componenten met inspectieluik. Naast de luiken voor service behoevende componenten, die niet voorzien zijn van een inspectieluik, is het aanbevelingswaardig dat aanvullend luiken aangebracht worden ter plaatse van schachten, technische ruimtes en verdiepingen. De luiken dienen goed bereikbaar te zijn en door de coördinerende partij duidelijk op tekening aangegeven te worden. Bij voorkeur dient als uitgangspunt voor de inspectievoorzieningen NEN-EN 12097 gehanteerd te worden.

Montagevoorschriften
Inspectieluiken dienen te worden gemonteerd conform de voorschriften van de fabrikant.

Ongeïsoleerde inspectieluiken
Ongeïsoleerde inspectieluiken kunnen zowel in ronde als rechthoekige kanalen worden ingebouwd of opgebouwd. Na zorgvuldig de juiste sparing in het kanaal te hebben aangebracht, dient volgens voorschriften van de fabrikant het inspectiedeksel te worden gemonteerd.

Geïsoleerde inspectieluiken
Geïsoleerde inspectieluiken worden normaliter gemonteerd bij geïsoleerde kanalen. Na zorgvuldig de juiste sparing in het kanaal te hebben aangebracht, dient eerst een afdichtingskit aan de onderzijde van het frame van het inspectiedeksel te worden aangebracht, voordat deze op de eerder aangebrachte sparing wordt gemonteerd. De bevestiging van het frame aan de plaatstalen kanaalwand gebeurt bij voorkeur met behulp van popnagels of zelfborende parkers. Daarna wordt de isolatie door middel van aluminiumtape aan het frame van het inspectiedeksel afgewerkt.

Inwendige reinheid
Het verdient aanbeveling om de inspectieluiken tegen vervuiling te beschermen. Wanneer de luiken schoon en goed worden verpakt en pas uit de verpakking worden genomen wanneer deze daadwerkelijk wordt aangesloten op het luchtkanaalsysteem, wordt de mate van vervuiling geminimaliseerd.

Duurzaamheidsaspecten
Inspectieluiken voorzien van een rubberen afdichting op het inwendige deel zorgen voor een luchtdichte aansluiting op het luchtkanaalsysteem en leveren een bijdrage aan de luchtdichtheid van het luchtkanaalsysteem, indien de appendages voldoende luchtdichtheid bezitten volgens NEN-EN 15727.

Inspectieluik

Inspectieluik

Mail deze pagina


Inloggen