2022-06
Hoofdstuk 3

3.2.9 Geluiddemper

Functie
Een geluiddemper wordt toegepast in een luchttransportsysteem om installatiegeluid te absorberen en terug te brengen, zodat toelaatbare geluidsniveaus niet worden overschreden.

Materiaalkwaliteit en -diktes
Voor normale comfortventilatie worden geluiddempers vervaardigd uit de volgende materialen:

 • Starre geluiddempers:
  • Buitenmantel: sendzimir verzinkt staal;
  • Binnenmantel: geperforeerd sendzimir verzinkt staal;
  • Absorptie-/dempingsmateriaal: mineraal wol, glaswol of polyester (meestal 50 of 100 mm);
  • Coulissen (eventueel): afgewerkte mineraal wol platen om te voorkomen dat de vezels in de luchtstroom komen;
 • Semi-flexibele geluiddempers:
  • Aluminium gefelste flexibele buis;
 • Geluiddemper in kanaal:
  • Kunststof, polystyreen schuimrubber;
 • Andere materiaalkeuze, afhankelijk van de toepassing, in overleg met de leverancier.

Verbindingen
De geluiddemper is verkrijgbaar met ronde en rechthoekige verbindingen.

Afmetingen
De verkrijgbare nominale afmetingen van de tussengebouwde geluiddempers zijn gestandaardiseerd naar NEN-EN 1505 (rechthoekige aansluitingen) en NEN-EN 1506 (ronde aansluitingen) en kunnen worden gekozen als aangegeven in de tabellen voor standaardafmetingen, zoals vermeld in dit handboek onder hoofdstuk 2.1.1.6 (rechthoekige aansluitingen) en 2.1.3.6 (ronde aansluitingen). Ze hebben betrekking op de inwendige afmetingen met een tolerantie van +0 tot -5 mm. De afmetingen zijn afhankelijk van het fabricaat. De lengte van een ronde geluiddemper is afhankelijk van zijn functie in het luchtkanaalsysteem. De meest voorkomende dempers zijn verkrijgbaar in lengten van 300, 500, 600, 900, 1000 en 1200 mm.

Montagevoorschriften
Geluiddempers dienen te worden gemonteerd conform de voorschriften van de fabrikant. Indien aanwezig en deze minimaal voldoen aan de eisen volgens paragraaf 3.1.4.

Montage semi-flexibele geluiddempers
Een minimale buigradius geeft een grote drukval. Vandaar dat gestreefd moet worden naar een zo ruim mogelijk genomen bocht. Voor semi-flexibele dempers dient een minimum buigradius te worden aangehouden van R= d + 2 x de isolatiedikte. De leveranciers adviseren een minimale buigradius van twee maal de diameter (d). Dubbele bochten dienen te worden vermeden.

Isolatie
Specifiek bij vezelachtig materiaal (inwendige isolatie), dienen naden en dergelijke zodanig te worden afgewerkt, dat het vezelmateriaal niet door de luchtstroom kan worden meegenomen.

Duurzaamheidsaspecten
Geluiddempers met ronde aansluitingen zijn efficiënter aan te sluiten op de luchtkanalen dan geluiddempers met rechthoekige aansluitingen en leveren een bijdrage aan de luchtdichtheid van het luchtkanaalsysteem, indien deze appendages voldoende luchtdichtheid bezitten volgens NEN-EN 15727.

Geluiddemper

Geluiddemper

Mail deze pagina


Inloggen