2022-06
Hoofdstuk 3

3.2.10 Filtersectie

Functie
Een filtersectie, of filterbox, wordt toegepast in een luchttransportsysteem om lucht schoon te krijgen en/of te houden.

Materiaalkwaliteit en -diktes
Voor normale comfortventilatie worden filtersecties vervaardigd uit de volgende materialen:

  • Omkasting: sendzimir verzinkt staal;
  • Filter: compact-, paneel-, of zakkenfilter; verkrijgbaar in verschillende filterklassen, zoals G3, G4, M5, M6, F7, F8 en F9;
  • Andere materiaalkeuze, afhankelijk van de toepassing, in overleg met de leverancier.

Verbindingen
De filtersectie is verkrijgbaar met ronde en rechthoekige verbindingen.

Afmetingen
De verkrijgbare nominale afmetingen van de tussengebouwde filtersecties zijn gestandaardiseerd naar NEN-EN 1505 (rechthoekige aansluitingen) en NENEN 1506 (ronde aansluitingen) en kunnen worden gekozen als aangegeven in de tabellen voor standaardafmetingen, zoals vermeld in dit handboek onder hoofdstuk 2.1.1.6 (rechthoekige aansluitingen) en 2.1.3.6 (ronde aansluitingen). Ze hebben betrekking op de inwendige afmetingen met een tolerantie van +0 tot -5 mm. De afmetingen zijn afhankelijk van het fabricaat.

Inspectiemogelijkheden
Het moet altijd mogelijk zijn om tussengebouwde filtersecties te inspecteren op vervuiling. Daarvoor dient er, in gemonteerde situatie, een mogelijkheid te zijn om het filter eenvoudig uit te nemen, te controleren en te vervangen. Hiertoe dient de filtersectie te zijn voorzien van een afneembare inspectiedeksel. Deze deksel is luchtdicht op de behuizing bevestigd.

Montagevoorschriften
Filtersecties dienen te worden gemonteerd conform de voorschriften van de fabrikant. Indien aanwezig en deze minimaal voldoen aan de eisen volgens paragraaf 3.1.4.

Duurzaamheidsaspecten
Filtersecties met ronde aansluitingen zijn efficiënter aan te sluiten op de luchtkanalen dan filtersecties met rechthoekige aansluitingen en leveren een bijdrage aan de luchtdichtheid van het luchtkanaalsysteem, indien deze appendages voldoende luchtdichtheid bezitten volgens NEN-EN 15727.

Filtersectie

Mail deze pagina


Inloggen