2022-06
Hoofdstuk 3

3.2.7 Constant volumeregelaar

Functie
Een constant volumeregelaar, CAV-regelaar of CVR, wordt toegepast in een luchttransportsysteem voor het constant houden van een vast ingestelde luchthoeveelheid. Wanneer de systeemdruk voor de regelaar verandert, zal de stand van het klepblad mechanisch zelfstandig worden aangepast, zodat de luchthoeveelheid gelijk blijft. Deze luchthoeveelheid is op een uitwendige schaal eenvoudig af te lezen en aan te passen.

Materiaalkwaliteit en -diktes
Voor normale comfortventilatie worden constant volumeregelaars vervaardigd uit de volgende materialen:

  • Omkasting: sendzimir verzinkt staal;
  • Klepblad: sendzimir verzinkt staal;
  • Andere materiaalkeuze, afhankelijk van de toepassing, in overleg met de leverancier.

Verbindingen
De constant volumeregelaar is verkrijgbaar met ronde en rechthoekige verbindingen.

Afmetingen
De verkrijgbare nominale afmetingen van de tussengebouwde constant volumeregelaars zijn gestandaardiseerd naar NEN-EN 1505 (rechthoekige aansluitingen) en NEN-EN 1506 (ronde aansluitingen) en kunnen worden gekozen als aangegeven in de tabellen voor standaardafmetingen, zoals vermeld in dit handboek onder hoofdstuk 2.1.1.6 (rechthoekige aansluitingen) en 2.1.3.6 (ronde aansluitingen). Ze hebben betrekking op de inwendige afmetingen met een tolerantie van +0 tot -5 mm. De afmetingen zijn afhankelijk van het fabricaat.

Montagevoorschriften
Constant volumeregelaars dienen te worden gemonteerd conform de voorschriften van de fabrikant. Indien aanwezig en deze minimaal voldoen aan de eisen volgens paragraaf 3.1.4.
De constant volumeregelaar dient in een horizontaal of verticaal kanaal met de rotatie-as in horizontale positie te worden geïnstalleerd. Er dient rekening te worden gehouden met een minimale afstand van of naar een bocht, ventilator, klep, etc. Bij ronde constant volumeregelaars wordt hiervoor een minimale afstand van 3 x de aansluitdiameter geadviseerd. Bij rechthoekige constant volumeregelaars wordt een minimale afstand van 3 x de kanaalbreedte geadviseerd.

Duurzaamheidsaspecten
Constant volumeregelaars met ronde aansluitingen, voorzien van rubberen afdichtingsringen, zijn efficiënt aan te sluiten op luchtkanalen en leveren een bijdrage aan de luchtdichtheid van het luchtkanaalsysteem, indien de appendages voldoende luchtdichtheid bezitten volgens NEN-EN 1751.

Constant volumeregelaar

Mail deze pagina


Inloggen