2022-06
Hoofdstuk 3

3.2.16 Brandklep - rechthoekig

Functie
Een rechthoekige brandklep wordt toegepast in een luchttransportsysteem voor het afsluiten van een rechthoekig luchtkanaal, opdat verhinderd wordt dat brand zich via het luchttransportsysteem verspreidt. De brandklep draagt bij aan het doel om de voortplanting van brand naar aanliggende compartimenten voor een bepaalde tijd te voorkomen.

Materiaalkwaliteit en -diktes
Voor normale comfortventilatie worden brandkleppen vervaardigd uit de volgende materialen:

  • Omkasting: sendzimir verzinkt staal;
  • Klepblad: brandvertragend en thermisch isolerend materiaal.

Alle brandkleppen dienen voorzien te zijn van een CE-keur en geclassificeerd volgens de EN 13501-3.
Andere materiaalkeuze, afhankelijk van de toepassing, in overleg met de leverancier.

Verbindingen
De rechthoekige brandklep beschikt over rechthoekige verbindingen en dient te zijn voorzien van een flensrand volgens NEN-EN 1505 of ISO 13351.

Afmetingen
De verkrijgbare nominale afmetingen van de tussengebouwde rechthoekige brandkleppen zijn gestandaardiseerd naar NEN-EN 1505 (rechthoekige aansluitingen) en kunnen worden gekozen als aangegeven in de tabellen voor standaardafmetingen, zoals vermeld in dit handboek onder hoofdstuk 2.1.1.6 (rechthoekige aansluitingen). Ze hebben betrekking op de inwendige afmetingen met een tolerantie van +0 tot -5 mm. De afmetingen zijn afhankelijk van het fabricaat.

Inspectiemogelijkheden
Het moet altijd mogelijk zijn om tussengebouwde brandkleppen te inspecteren op werking en klepstand (dit is meestal van buitenaf te controleren).

Montagevoorschriften
Rechthoekige brandkleppen dienen te worden gemonteerd en afgedicht conform de voorschriften van de fabrikant. Het type wand/vloer, de afdichting en het type brandklep bepalen de classificatie van de brandklep, inclusief het aantal minuten brandwerendheid. Soms is het in de bouw niet mogelijk om de brandklep gedeeltelijk in de brandscheiding te monteren. Wanneer de brandklep niet in de brandscheidende wand kan worden gemonteerd, zal het kanaaldeel tussen de brandscheidende wand en de brandklep zodanig dienen te worden geïsoleerd dat de kwaliteit van de brandscheiding blijft bestaan. Dit wordt onder verantwoordelijkheid van de bouwkundig aannemer uitgevoerd.

Isolatie
Het aanbrengen van de isolatie dient te geschieden conform de voorschriften van de fabrikant.

Duurzaamheidsaspecten
Brandkleppen zijn efficiënt aan te sluiten op luchtkanalen en leveren een bijdrage aan de luchtdichtheid van het luchtkanaalsysteem, indien de appendages voldoende luchtdichtheid bezitten volgens NEN-EN 1751. Brandkleppen die zijn voorzien van een brandwerende opbouwschelp behoeven geen aanvullende afdichting bij het installeren. Zo kan de montagetijd worden verkort en vereenvoudigd.

Brandklep - rechthoekig

Mail deze pagina


Inloggen