2022-06
Hoofdstuk 3

3.2.14 Bevochtiger

Functie
Een bevochtiger, of bevochtigingssectie, wordt toegepast in een luchttransportsysteem om de vochtigheid van de lucht op peil te krijgen en/of te houden.

Materiaalkwaliteit en -diktes
Voor normale comfortventilatie worden bevochtigers vervaardigd uit de volgende materialen:

  • Omkasting: meestal van gecoat sendzimir verzinkt staal; in speciale gevallen van roestvast staal;
  • Lekbak: roestvast staal;
  • Spreidingsbuis: roestvast staal.

Bevochtigers dienen te worden voorzien van een lekbak, met een voorziening voor condensafvoer met tussenschakeling van een sifon en met voldoende hoogte om het optredende drukverschil te compenseren. Tevens dient de afvoerleiding te worden voorzien van een drukloze afvoer. Andere materiaalkeuze, afhankelijk van de toepassing, in overleg met de leverancier.

Verbindingen
De bevochtiger dient te zijn voorzien van een omkasting met rechthoekige verbindingen.

Afmetingen
Bevochtigers kunnen over het algemeen worden aangepast aan de reeds bestaande afmetingen. Overleg met de leverancier over de mogelijke inbouwlengten van spreidingsbuizen verdient aanbeveling.

Inspectiemogelijkheden
Het moet altijd mogelijk zijn om tussengebouwde bevochtigers te inspecteren op lekkages en vervuiling. Daarvoor dient er, in gemonteerde situatie, een mogelijkheid te zijn om de bevochtiger eenvoudig uit te nemen, alle onderdelen van de bevochtiger te kunnen controleren en eventueel te vervangen.

Montagevoorschriften
Bevochtigers dienen te worden gemonteerd conform de voorschriften van de fabrikant. Indien aanwezig en deze minimaal voldoen aan de eisen volgens paragraaf 3.1.4.
De bevochtigers moeten zodanig worden bevestigd, dat ze een strak en stabiel geheel vormen met de luchtkanalen. De waterzijdige aansluitingen moeten spanningsvrij gemonteerd kunnen worden. Bij stoombevochtigers: om de stoom goed in de lucht op te laten nemen, dient er na de bevochtiger 2 meter recht kanaal te worden gemonteerd.

Isolatie
Het aanbrengen van de isolatie dient te geschieden conform de voorschriften van de fabrikant. Bij adiabatische bevochtigers: om condensatie te voorkomen dient de isolatie aan de buitenzijde dampdicht te worden afgewerkt.

Bevochtiger

Mail deze pagina


Inloggen