2022-06
Hoofdstuk 4

4.3 Externe Kwaliteitscontrole TÜV Rheinland Nederland B.V.

Om er zeker van te zijn dat de kanaalproducent daadwerkelijk conform de Luka-kwaliteitsnormen produceert en/of monteert, heeft de vereniging een overeenkomst gesloten met TÜV Certification dat, middels onafhankelijke externe controles door TÜV Rheinland Nederland B.V., borg staat voor de toegepaste uitvoering van het kanaalwerk. Kwaliteitsfunctionarissen van TÜV Rheinland Nederland B.V. voeren regelmatig controle uit op de naleving van de normen. Indien Luka-leden niet aan de kwaliteitsnormen voldoen, kunnen er sancties van kracht worden die in het contract zijn opgenomen en waaraan de Luka-leden zich onvoorwaardelijk hebben geconformeerd. Door constante controle van TÜV Rheinland Nederland B.V., is het mogelijk dat Luka een “Kwaliteitscertificaat” verstrekt voor de door Luka-leden uitgevoerde projecten (zie bijlage). Maar de samenwerking tussen de vereniging Luka en TÜV Rheinland Nederland B.V. reikt verder. Indien zich technische vraagstukken voordoen, kan Luka gebruik maken van de technische kennis, ervaring, meetapparatuur en laboratoria van TÜV Rheinland Nederland B.V., teneinde middels theoretische benadering c.q. praktische toetsing het onderwerp te behandelen. Vertegenwoordigers van TÜV Rheinland Nederland B.V. bezoeken regelmatig de vergaderingen van de “Commissie Milieu en Techniek” (CMT) en staan deze commissie met raad en daad terzijde.

Mail deze pagina


Inloggen