2022-06
Hoofdstuk 4

4.4 Besteksomschrijving luchtdichtheid

Luka adviseert de volgende besteksomschrijving:
"Levering en montage conform het Luka Kwaliteitshandboek (laatste versie) met overlegging van een geldig Luka Kwaliteitscertificaat."

a. Indien eisen worden gesteld aan de luchttransportweg (inclusief appendages) dient de levering en de montage van de luchtkanalen, incl. appendages te worden uitgevoerd volgens de kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in het Luka Kwaliteitshandboek (laatste versie), waarbij standaard aan luchtdichtheidsklasse "C" moet worden voldaan, volgens de meest recente versie van het LUKA kwaliteitshandboek.

Registratie op het certificaat:
De productie, assemblage en montage van de luchttransportsystemen, inclusief appendages, zijn uitgevoerd volgens het meest recente Luka Kwaliteitshandboek*.

en

b. Indien eisen worden gesteld aan de luchttransportweg (exclusief appendages) dient de levering en de montage van de luchtkanalen te worden uitgevoerd volgens de kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in het Luka Kwaliteitshandboek (laatste versie), waarbij standaard aan luchtdichtheidsklasse "C" moet worden voldaan, volgens de meest recente versie van het LUKA kwaliteitshandboek.

Registratie op het certificaat:
De productie, assemblage en montage van de luchtkanalen zijn uitgevoerd volgens het meest recente Luka Kwaliteitshandboek*.

In beide gevallen dient de luchtdichtheid gecontroleerd en te worden aangetoond middels afgifte van een "Luka Kwaliteitscertificaat".

* meest recente Luka Kwaliteitshandboek ten tijde van opdrachtverstrekking.

Mail deze pagina


Inloggen