2022-06
Hoofdstuk 4

4 Kwaliteitsaspecten

Besteksomschrijving luchtdichtheid
Productie en montage van luchtkanalen geschieden bij de aangesloten leden volgens het Luka Kwaliteitshandboek (laatste versie). De meerwaarde die Luka-leden bieden ten opzichte van andere leveranciers ligt onder meer in het feit dat de Luka-kwaliteit wordt bewaakt en gegarandeerd, mede op basis van inspecties bij de leden door TÜV Rheinland Nederland B.V. Totale kwaliteitscontrole dus voor de afnemers van luchtkanalen. Door constante kwaliteitscontrole door TÜV Rheinland Nederland B.V., is het mogelijk dat Luka-leden een Kwaliteitscertificaat door Luka kan laten verstrekken voor door haar uitgevoerde projecten.

Om er zeker van te zijn dat de adviseur niet alleen Luka-kwaliteit eist, maar deze ook werkelijk krijgt, is het wenselijk dat dit duidelijk in een besteksomschrijving wordt vermeld. De zinsnede “Levering conform Luka-norm” is echter niet voldoende.

Luka adviseert de volgende besteksomschrijving:
“Levering en montage conform het Luka Kwaliteitshandboek met overlegging van een geldig Luka Kwaliteitscertificaat.”

Indien eisen worden gesteld aan de uitvoering en de luchtdichtheid van de luchttransportweg (inclusief appendages) adviseert Luka de volgende besteksomschrijving:
"Alle te leveren luchtkanalen, appendages en slangen dienen te voldoen aan hun respectievelijke NEN-EN-normen."

De complete luchttransportweg, zowel toevoer als afvoer tussen de luchtbehandelingskast en de roosters (dus inclusief roosterplenums), dient te worden geleverd en gemonteerd volgens de kwaliteits- en uitvoeringsnormen zoals vastgelegd in het Luka Kwaliteitshandboek (laatste versie), waarbij standaard aan luchtdichtheidsklasse “C” moet worden voldaan, zoals is beschreven in NEN-EN 1505 t/m 1507,1751, 13180, 12237 en 15727. De luchtdichtheid dient gecontroleerd en aangetoond te worden middels een lektestrapport. De kwaliteit en uitvoering van de luchttransportweg dienen te worden aangetoond en middels een “Luka Kwaliteitscertificaat” te worden bevestigd.

Alleen op deze wijze wordt de echte Luka-kwaliteit gewaarborgd. Indien hogere eisen aan de luchtdichtheid van het kanaalsysteem worden gesteld (bijv. om redenen van energiebesparing) dienen deze expliciet te worden omschreven in het bestek, opdat de uitvoering van het luchtkanaalsysteem hierop kan worden aangepast.

Mail deze pagina


Inloggen